Študijsko leto 2011/2012


alumni_clan_marecTomaž Karat

diplomant DE Maribor, predstavnik Alumni kluba DE Maribor

novinar, ki je temu poklicu predan že 20 let. Prvih 10 sem jih posvetil radijskemu novinarstvu in ga dopolnjeval s pisanjem člankov za Večer, Delo, Dnevnik in Slovensko tiskovno agencijo, drugo desetletje pa mojo poklicno pot nadgrajujem z delom za Televizijo Slovenija.

Ker si vsi želimo delati in biti kar najboljši, ali pa vsaj uspešni in učinkoviti na svojem delovnem področju, je odločitev za študij bila ena pomembnejših v mojem življenju, saj je ob študijskih naporih zahtevala še popolno lastno reorganizacijo z veliko mero prilagajanja, odrekanj ter usklajevanj za dosego delovnih, družinskih in osebnih ciljev. Kljub naštetemu in dejstvu, da bi ga moral opraviti že bistveno prej, pa mi ni žal, da sem se za ta korak odločil, saj sem s študijem na FKPV ne le dosegel formalno izobrazbo, ampak s pomočjo predavateljev in lastnega dela pridobil še številna druga znanja in kompetence. Študij komerciale je namreč odlična kombinacija podajanja teoretičnih znanj na praktičnih izkušnjah. Sam menim, da je znanje pridobljeno na ta način bistveno koristnejše in trajnejše, v kombinaciji s študijem obvezne in priporočljive literature ter lastnim raziskovalnim delom, pa dobi še dodatno neprecenljivo dodano vrednost.

Najpomembnejše pri študiju je bilo iskanje stičnih točk med na predavanjih podano vsebino in praktičnimi, vsebinsko vezanimi primeri, kar je vsaj meni in verjamem, da tudi predavateljem pomenilo bistvo študija, ki ni zgolj slepa teorija, ampak ima lahko še kako pomembno vlogo tudi v praksi, sploh, če jo uspeš kot tako prepoznati.

V diplomski nalogi Kako oddaje TV Slovenija uporabiti kot pripomoček pri študiju poslovnih ved, sem pod mentorstvom mag. Mirjane Ivanuša Bezjak svoje delovne in študijske izkušnje vtkal v delo, v katerem izpostavljam pomen izobraževalne vloge medijev, ki prek življenjskih zgodb izobražujejo in širijo nabor znanj svojih gledalcev, poslušalcev, bralcev.

Še bistveno koristnejša pa je lahko izmenjava informacij, izkušenj, znanj in spoznanj znotraj skupine ljudi s podobnimi interesi, ki jo na nek način »pooseblja« Alumni klub. Bogastvo mreženja diplomantov in magistrantov FKPV pa vidim predvsem v pestri in raznoliki sestavi, saj člani prihajajo iz najrazličnejših panog, dejavnosti in ne nazadnje poklicev, ki jih opravljajo.

Čeprav marsikdo med novinarskim delom in študijem komerciale ne vidi stičnih točk, kaj šele možnih prednosti in pridobitev dodatnih kompetenc za opravljanje tega poklica, pa moram sam jasno poudariti, da so me lastne izkušnje na dodiplomskem, zlasti pa še na podiplomskem študiju, prepričale v nasprotno. Težko sodim o drugih študijskih programih, ker jih preslabo poznam, a skoraj prepričan sem, da boljše kombinacije med študijem, lastnimi interesi in poklicnim udejstvovanjem ne bi mogel izbrati. Menim, da sem z odločitvijo za študij komerciale zadel eno izmed najboljših možnosti, ki mi ob pridobitvi formalne izobrazbe, omogoča še osebnostno rast, širjenje nabora kompetenc in spodbujanje lastnih razvojnih sposobnosti. Pri tem pa imajo vsaj zame neprecenljivo vrednost predvsem ljudje, ki sem jih pri tem spoznal – predavatelji, mentorji, sošolci in druge osebe, katerih delo, znanje in veščine me še dodatno bogatijo.

Čeprav obdobje krize z vidika skromnih družinskih proračunov ni ravno stimulativno za vlaganje v znanje, pa sem sam prepričan, da je to naložba, ki se bo dolgoročno gotovo obrestovala, saj je tako iz nacionalno – gospodarskega, kot osebnostnega vidika znanje temelj uspešnosti in razvoja. Odločitev za študij zato pomeni odločitev za znanje, razvoj in napredek, ki je, ali pa naj bi vsaj bil smisel življenja slehernega posameznika.

Z diplomo na FKPV sem storil prvega izmed korakov, z magistrskim študijem pa ga bom, v to sem prepričan, še nadgradil. Želja po znanju, napredku in razvoju pa mi bo ob samodiscipliniranosti, samoiniciativnosti ter samozavedanju, da to zmorem, ta kvalitativni preskok še olajšala.

Vse našteto pa je s kančkom lastne vztrajnosti več kot garant za uspeh, ki je lahko tudi vaš!

Tomaž Karat


janko_cerkvenik

Janko Cerkvenik

magister ME Celje, predstavnik Alumni kluba ME Celje

Študijski program je primeren in aktualen, saj se lahko glede na status fakultete, prilagaja potrebam in izzivom gospodarstva. Tudi pogoji za študij so dobri, saj vodstvo fakultete sledi potrebam in zahtevam študentov.

Študijski program sem izbral na podlagi moje zaposlitve, tako mi je teoretično znanje na I. in II. stopnji študija Komerciale, dalo obilico novih znanj, osnove za lažje razumevanje dela, ki ga opravljam, predvsem pa podlago za dobro poslovodenje. Diplomska naloga  naslovom »Vpliv požarne takse na delo gasilske organizacije«, pod mentorstvom dr. Janka Čakša, je bila posvečena mojem predanem prostovoljnem delu v gasilstvu. Magistrska naloga z naslovom »Zaupanje v humanitarne organizacije«, pod mentorstvom dr. Hane Šuster Erjavec, pa je bila namenjena raziskavi, kako in na kašen način smo Slovenci pripravljeni darovati humanitarnim organizacijam in kako jim pri tem, glede na njihove številne afere, zaupamo. Do sedaj v naši državi še ni bilo tovrstne raziskave, razkrila pa je številne odgovore na vprašanja, s katerimi se pri vodenju in planiranju ubadajo humanitarne organizacije v naši državi. Ponosen sem na svoj izdelek, zato sem ga tudi z veseljem javno predstavil na 2. znanstveni konferenci FKPV, organom Gasilske zveze Slovenije, objavil pa bom tudi nekaj strokovnih prispevkov v različnih publikacijah.

Cilj vsakega študenta je, da mu pridobljena izobrazba najprej omogoči lažjo zaposlitev, napredovanje na njegovem delovnem mestu in hkrati nov izziv na njegovi karierni poti.
Meni je vse to, z doseženo izobrazbo, tudi uspelo.

Moje delovno mesto je v neposredni bližini fakultete, tako da sem imel najmanj skrbi s prevozom na predavanja, vse moje seminarske naloge so temeljile na obravnavi poslovnih priložnosti podjetja ali predstavitvi okolja, v katerem delam. Ker je moje delo vezano tudi na terensko delo, sem imel največ težav z usklajevanjem študija in delovnih obveznosti. Hvaležen sem vsem kolegom študentom, predavateljem in referatu za njihovo razumevanje in pomoč.
V moji 35-letni karieri nisem zamenjal veliko delodajalcev, pa vendarle sem imel v poslovnem sistemu Telekoma Slovenije, d. d. priložnost, da sem skorajda vsakih pet let zamenjal področje dela. Priložnosti dokazovanja in s tem nabiranja delovnih izkušenj je bilo veliko, preizkusil sem se na tehničnem področju, investicijah ter prodaji, sedaj pa delam kot pooblaščena oseba za celjsko regijo in Zasavje, na področju korporativne varnosti.

Vsem študentom FKPV priporočam, da svoje znanje med študijem poglabljajo in ga na koncu izkoristijo kot njihovo največjo konkurenčno prednost. Predvsem mladi generaciji želim, da izboljša svojo samozavest in se čim prej spopade z vsemi problemi in na njihovih izkušnjah raste ter se krepi. Čim bolj izpostavljajte vaše kompetence in pridobljena znanja.

Žal se med in po zaključku študija izobraževanje ne preneha. Vključujte se v različne formalne in neformalne oblike izobraževanja, vse te izkušnje vam bodo prišle prav pri prvih zaposlitvah in pri njihovem bodočem delu. Ne iščite zaposlitev samo v domačem okolju, priložnosti vas, glede na slabo ekonomsko situacijo, čakajo v širši regiji, ta pa bo od vas zahtevala znanje, dobre osebne lastnosti in družbeno sprejemljivost.

Sam sem v času študija opravil pedagoško andragoško izobraževanje na Fakulteti za matematiko in naravoslovje UM, licenco za nadzornika pri Združenju nadzornikov Slovenije in se vključil v delo Instituta za korporativne varnostne študije. Naj zaključim z oguljeno, pa vendarle aktualno frazo: »Človek se uči celo življenje«.

Vaše mnenje o Alumni klubu FKPV

Pričakujem, da bo Alumni klub čim bolje opravljal vse tiste naloge za katere je ustanovljen, to pa je obdržati stik z nekdanjimi študenti, preko katerih se bodo teoretične vsebine pridobljene v času študija, obogatile s primeri dobre prakse in delovnih izkušenj, ki se uveljavljajo v gospodarstvu. Te povratne informacije bodo v veliko pomoč vodstvu fakultete, ki bo študijski program prilagajala tako, da bo v največji meri zagotovila kompetentnost bodočih študentov.
Alumni klub mora skrbeti tudi za stalno izobraževanje nekdanjih študentov in njihovo obveščenost o aktualnem dogajanju, preko svojih predstavnikov pa nenehno vzdrževati stike med rednimi, izrednimi in nekdanjimi študenti.

Kot predstavnik ME Celje se bom potrudil, da bomo skupaj s svojimi kolegi po PE in z vodjo Alumni kluba ga. Vesno Krajnc to poslanstvo in cilje tudi dosegli.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki