Študijsko leto 2014/2015


Janja VIHERJanja VIHER

dipl. ekon. direktorica Zavoda za turizem Maribor

1. Kaj menite o vašem študiju na FKPV?
V kolikor želimo slediti hitro spreminjajoči se družbi, v kateri živimo in slediti vsem inovativnim rešitvam, ki nas bogatijo, ter seveda zadovoljiti s svojo strokovnostjo v praksi poslovne partnerje, sodelavce, prijatelje in družino, se moramo v življenju zavedati, da moramo biti učeča se družba in da je izobraževanje stalnica na naši poti v prihodnosti. Pot izobraževanja, usposabljanja in pridobivanja novih znanj je proces, ki se nikoli ne konča. Študij na FKPV mi je prinesel nova znanja, izkušnje, omogočil mi je mreženje z novimi ljudmi, zanimivimi profesorji in odličnimi deležniki študija.

2. Kaj vam je dosežena izobrazba prinesla?

Izobrazba je potrebna za kvalitetnejše delo, seveda novi trendi so na vseh področjih izraženi in preizkušeni na teoretičnem nivoju ravno v procesu izobraževanja. V kolikor si človek iz prakse, kot jaz, lahko teorijo odlično povežeš s prakso in tako potrdiš pot, po kateri hodiš ali kakšen korak spremeniš, da prideš hitreje in uspešneje do cilja.
Glede na to, da sem v teh dneh zakorakala v 20-to leto svoje službene karierne poti je to odgovor na mojo življenjsko pot, da sem študij v celoti naredila ob številnih službenih obveznostih in neprekinjeni delovni obvezi. In izobraževanje zame še ni zaključeno. Izzivi trkajo na vrata, le čas ni ravno na moji strani. Ampak se še bo našel. Verjamem v to. Izobraževanje pa je večplastno in več znaš, več veljaš. Z imenom in priimkom se rodiš. Izobraževanja in usposabljanja pa te z leti kalita in ustvarjata t.i. perfekcionista in specialista na poslovni poti, za katero si se odločil. Kombinacija dela in študija omogoča širitev obzorij in ni nuja, je obveza, če želiš biti boljši. In ob uspehu nagrada, da se ne ustaviš in greš naprej – k novim izzivom. Najpomembneje je, da imaš neizmerno rad svoje delo in da imaš neizmerno rad izobraževanja. Vsako posamezno ali oba skupaj predstavljata velika odrekanja, ki jih moraš sprejeti preden se podaš na pot.

3. Vaše delovne izkušnje oz. delovno mesto, ki ga opravljate.
Svojo poklicno pot sem pričela leta 1995 na občini Kungota, v začetku z namenom opravljati zgolj prakso, ki pa se je zaključila konec leta 2006. V mlado ustanovljeni občini Kungota sem opravljala najprej dela v tajništvu župana, nato prevzela vodenje financ in gospodarstva, kmalu pa prevzela naloge in obveznosti tajnice občine/direktorice občinske uprave. Konec leta 2006 sem se poslovila od uradniških prostorov in se odločila za samostojno podjetniško pot, kot poslovna svetovalka na področju turizma, kmetijstva, varstva okolja in razvojnih projektov podeželja. V tej funkciji sem prevzela tudi vodenje novoustanovljene razvojne agencije v Slovenskih goricah, kjer sem bila direktorica, hkrati pa izvajala tudi aktivnosti v sklopu evropskih projektov na področju turizma v zasebnem zavodu, kjer sem bila prav tako direktorica. Leta 2012 sem sprejela ponudbo za prevzem direktorske funkcije na Zavodu za turizem Maribor – Pohorje, kjer sem imenovana za direktorico za mandatno obdobje 5 let, s predhodnim v.d. mandatom enega leta. Ob službenih obveznostih, ki me spremljajo teh 20 let sem bila 3 mandate predsednica turističnega društva, trenutno sem 3 mandat članica upravnega odbora Štajerske turistične zveze in Turistične zveze Slovenije, predstavnica komisije za turizem pri Skupnosti občine Slovenije, interpretatorka naravne dediščine, turistična vodnica in članica komisije za državna priznanja Republike Slovenije, aktivna članica različnih komisij in odborov, 1 mandatno obdobje mestna svetnica, 3 mandatna obdobja tajnica občinske volilne komisije, urednica občinskih glasil in drugih publikacij, urednica turističnega magazina Odlično! in mentorica preštevilnim nalogam na področju raziskovanja v turizmu in še kaj bi se našlo. Svojo študijsko pot sem kreirala in usmerjala v smeri, ki mi je najbližje – v turizmu. In pot v turizmu, tako izobraževalna, kot karierna je zahtevna pot, ki zahteva človeka v celoti in je usmerjena v cilj na različnih poteh, a šteje le najuspešnejša. Pot ni enostavna, je polna čeri in izzivov, zato moraš biti neprestano »na preži«. Je pa pot, ki te veliko nauči – predvsem o ljudeh.

4. Kaj menite o Alumni klubu FKPV
Delovanje Alumni kluba FKPV je zelo pozitivno in ga podpiram. Mreženja so v Sloveniji še vedno preveč nagnjena k mreženju v teoretičnem smislu, v praksi se Slovenci zelo težko povezujemo. V povezovanju po pomembna trdna, stabilna in enakovredna partnerstva in rezultat teh mora biti ugoden izid za obe strani. Moja smer turizma magistrskem študiju FKPV mi je podala odgovore še na tista vprašanja, ki sem jih imela, predvsem iz analitičnih področij, katerim skozi svojo delovno aktivno življenje človek ne posveča dovolj pozornosti. Prav gotovo koristijo znanja s prenosi dobrih praks in izmenjave izkušenj in vsako specializirano področje je še tako pomembno. Veliko aktivnosti bi lažje pripeljali do cilja, če bi se še bolj povezali, saj ima vsak svoj pogled in svojo poklicno deformiranost, ki pa lahko prav v vsakem poslovnem dogodku prinaša pozitivne učinke, če si delimo mnenja, izkušnje in dajemo poudarek področjem, ki so očem prekrita in jih s skupnimi močmi realiziramo z veliko manj vložene energije, časa in denarja.

Ključni nasvet je, da študiramo za lastno – osebnostno rast, ki ji bomo skozi pridobljeno znanje implementirali v svoji poklicni poti. Študij naj nam doda širino in možnost absorbcije novo pridobljenih znanj in doktrin. Študij naj bo izziv, da z pridobljenimi znanji lažje in kakovostnejše opravljamo svoje delo in vršimo svoje poslanstvo in da le to delimo v družbi, v službi in v privatnem življenju. Študij je naložba v našo prihodnost in če si želimo zadovoljstva v prihodnosti, se proces izobraževanja naj nikoli ne zaključi.


Igor MagdičIgor Magdič

dipl. ekon. izvršni direktor Term 3000, Moravske Toplice

1. Kaj menite o vašem študiju na FKPV?
Osebno mi je bil študij na FKPV pisan na kožo. Termini predavanj, predavatelji, sošolci, vse je bilo tako, kot če bi si izbiral sam. Z mnogimi smo v kontaktu še danes in izmenjali smo že marsikatero dobro idejo, si posredovali kakšen dober kontakt… Diplomiral sem pod mentorstvom mag. Mirjane Ivanuša Bezjak z diplomskim delom »Uvajanje sistema kompetenc v turističnem podjetju Terme Lendava d.o.o..« Veseli me, da sva z gospo Mirjano Ivanuša Bezjak še danes v kontaktu in občasno izmenjava marsikatero dobro idejo, saj je moja mentorica zelo dobro podkovana z znanji s področja turizma.

2. Kaj vam je dosežena izobrazba prinesla?

S študijem na Višji ekonomski šoli MS sem pridobil izobrazbo, ki sem jo potreboval za delovno mesto, katero sem že zasedal. Brez nadaljevanja študija na FKPV pa možnosti napredovanja do sedanjega delovnega mesta ne bi imel. Tako je bila odločitev zagotovo prava, saj mi je študij omogočil pridobitev želene izobrazbe na način, ki je bil zame tako časovno, kot tudi finančno sprejemljiv. Na vsak način pa sem pridobil tudi veliko odličnih kontaktov.

3. Vaše delovne izkušnje oz. delovno mesto, ki ga opravljate.
Moje sanjsko področje delovanja je turizem, čeprav so moji začetki šli povsem v drugo smer. V štirih letih študija nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem ves čas poučeval nemščino na tečajih za odrasle. Po povratku v Prekmurje (še brez diplome) sem delal kot učitelj nemščine na dveh osnovnih šolah – OŠ Miška Kranjca v Veliki Polani in OŠ Prežihovega Voranca na Srednji Bistrici. V tem času so v Termah Lendava potrebovali turističnega vodnika za nemško govoreče goste in kaj hitro sem ugotovil, da mi je to delo pisano na kožo in ko se je pojavila v termah potreba po novem sodelavcu v prodajni službi, ki bi pokrival tuje trge sem bil prvi v vrsti. Pozneje sem predvsem zaradi dobrih rezultatov, ki smo jih z ekipo dosegali napredoval v vodjo hotelirstva. Takrat sem začel študij Komerciale na Višji ekonomski šoli Murska Sobota in ga takoj po diplomi nadaljeval na FKPV ter pridobil naziv diplomirani ekonomist. Leta 2008, ko je moj predhodnik, g. Huber najavil svoj odhod, sem bil s strani lastnika – Sava d.d. izbran kot njegov naslednik. Imel sem polletno uvajalno obdobje in po odhodu g. Hubra sem prevzel vodenje Term Lendava, to funkcijo opravljam še danes. Leta 2013 mi je uprava naše družbe Sava Turizem d.d. kot izvršnemu direktorju zaupala še vodenje Zdravilišča Radenci, dobro leto pa sem izvršni direktor še tretje destinacije – Terme 3000, Moravske Toplice.

4. Kaj menite o Alumni klubu FKPV?

Magična beseda modernega poslovnega življenja je mreženje. Brez mreženja nazadujemo, ne širimo prepoznavnosti svojih proizvodov in storitev. Enako velja za ljudi. Brez sodelovanja v mreženju nimamo možnosti biti prepoznani, mimo nas odleti marsikatera priložnost, tako v poslovnem, kakor tudi v privatnem življenju. Alumni klub prav na tem področju ponuja zelo veliko. Tako tistim, ki iščejo poslovne priložnosti, službe, poslovne partnerje, odjemalce… Če ob tem dodamo še strokovne vsebine, ki nas bogatijo, širijo obzorja, je odgovor o pomenu kluba na dlani. Ker imamo na enoti Murska Sobota odlično predstavnico Alumni kluba, sem prepričan, da se bomo v bodoče pogosteje srečevali, izvedeli kaj novega, se zabavali.

Za konec:

Študenti, diplomanti – ne se zanašati le na srečo, oz. v njej iskati razloge za uspeh drugih ali lasten neuspeh. Srečo je treba iskati in se za njo truditi, šele tako jo bomo znali prepoznati in izkoristiti. Ali kot je rekel uspešen ameriški podjetnik Tom Hopkins: »ravno tolikokrat kot boste uspeli, lahko tudi padete, a še naprej poskušajte«.

 Lešnik Leon
Leon Lešnik

mag. manag.

1. Kaj menite o vašem študiju na FKPV?
“Vsi ljudje po naravi težijo k znanju.” (Aristotel)

“Ovire vidimo samo takrat, kadar odvrnemo pogled od cilja.” Študirati to, kar vas zanima, je privilegij, ki si ga ne pustite vzeti. Znanja s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja podjetij so danes nujna v vseh vrstah, ravneh in delovnih področjih organizacij. Diplomirani ekonomist pri vodenju in upravljanju potrebuje znanje teorij, konceptov in metod s področja ekonomije, financ, računovodstva, prava, komuniciranja, trženja itd.

Predavatelji ob pedagoškem delu veliko časa posvečajo raziskovalnemu delu in so odlični strokovnjaki na svojih področjih. Številni izbirni predmeti nudijo možnost, da študentje poleg obveznih predmetov izberemo tisto, kar nas najbolj zanima. Dejstvo je, da boste pri študiju tistega, kar vas zanima, veliko bolj vztrajni in večja verjetnost je, da boste študij uspešno zaključili. Vaša notranja motivacija bo večja, če se boste »videli v poklicu«, do katerega vas vodi študij FKPV. “Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.” (Benjamin Franklin)

2. Kaj vam je dosežena izobrazba prinesla? Na kakšen način ste združevali vašo poklicno pot s študijem?
“Razvoj znanja je nenehno napredovanje proti cilju, ki pa se ves čas izmika.” (James George Frazer) Ta pregovor mi je pisan na kožo. FKPV mi je odprla okno v svet, kar pomeni, da branim naziv izobrazbe. Pridobil sem več kot le formalno znaje diplome. Postal sem samozavesten za širino uporabljanja znanja, npr. kako se znajti in uporabiti to maso podatkov v praksi ter si upati vprašati, da pridobimo informacije. Tako utegnemo pridobiti reference oziroma priporočila. To pomeni pridobiti ugodnejše delovno mesto ali v mojem primeru, da si upam nadaljevati izobraževanje. Kot delovno mesto imam v mislih tkanje vezi širine znanja in po teh “drobtinicah” priti do želenega delovnega mesta. Možnosti so veliko večje, kot pa da se sploh ne bi izobraževal!!! Delam točno tako, kot sam načrtujem. Potrebna je tudi sreča.

“Eno največjih čudes stvarjenja je neskončna zmožnost človeških možganov, da se uprejo novemu znanju.” (Theodore Roosevelt)
Želel sem nadgraditi izobrazbo. Za moj vpis na študij se moram zahvaliti g. Vesni Domadenik, pomočnici direktorja in vodji referata. Njena motivacija in vzpodbude so mi olajšale premagovati ovire pri študiju. Hvala Vesna.

Svojo študijsko pot sem pričel leta 2006 na Višji strokovni šoli, Abitura, d. o. o. Celje, kjer sem leta 2009 tudi diplomiral in se po merilih za prehode vpisal v drugi letnik Fakultete za komercialne in poslovne vede v Celju. Na FKPV sem leta 2011 zaključil visokošolski študijski program Komerciala 1 in pridobil naziv diplomirani ekonomist (VS), kjer sem bil najuspešnješi študent v svoji generaciji.

Skozi ves čas sem tudi raziskovalno aktiven in se še vedno udeležujem znanstvenih konferenc.
Intenzivno sem vpet v visokošolski sistem. Fakultete so me povabile k zastopanju, kot predstavnika študentov (diplomanta ali člana Alumni kluba študentov), kjer sem bil tudi v osebnem razgovoru s komisijo Nacionalne agencija Republike Slovenije za kakovost visokega šolstva (NAKVIS). Sodeloval sem tudi z avstrijsko Nacionalno agencijo za kakovost “Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria” za programske akreditacije študijskih programov fakultete. Prav tako sem deloval kot predstavnik študentskega sveta študentov na informativnih dnevih. Prostovoljno sem deloval tudi kot tutor (inštrukcije in pomoč študentom).

3. Kaj menite o Alumni klubu FKPV?
“Človekova suverenost je v znanju.” (Francis Bacon)
Člani Alumni kluba bi morali udeležencem (letno) predstaviti svoje ideje, kako spodbuditi večjo družbeno vključenost z vidika samoiniciativnosti primera dobre prakse (organizacije, storitev, izdelkov) dela ter vseživljenskega učenja (formalnega ali neformalnega). Uspešno sodelovanje je predvsem partnerski odnos, ki temelji na enakopravnih osnovah, kar pa pomeni, da od partnerjev pridobivamo znanje, hkrati pa moramo tudi sami prenašati znanje. Ustvarjanje novih znanj daje rezultate, s katerimi se bomo lahko uveljavljali doma in v svetu.

Sem socialni tip človeka. Rad sem v družbi deloholikov in inovativnih ljudi, ki se znajo tudi sprostiti in odklopiti. Poleg tega menim, da je vseživljensko učenje od »zibke do groba« temeljnega pomena za nestabilno okolje in potrebe tako imenovane “družbe znanja.”
“Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.” (Albert Einstein)

Zelo sem ponosen, da sem bil študent FKPV.

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem predavateljem in referatu.

S spoštovanjem!
Leon Lešnik, mag. manag.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki