Študijsko leto 2015/2016


Boštjan BrglezBoštjan Brglez

Študent 2. letnika Komerciala 2
vodja prodaje v podjetju Železnina Hudovernik

1. Zakaj ste se odločili za podiplomski študij, ki ga obiskujete?
Želja po dodatnem izobraževanju, spoznavanje novih izzivov in priložnosti.
V življenju moramo preizkusiti čim več stvari in hkrati iskati svoje nove priložnosti, ki se odpirajo, le če sami to želimo. Življenje je potrebno uživati, nekaj ustvariti in za seboj pustiti koristno sled. Danes lahko s ponosom napišem, da je to ena izmed mojih boljših odločitev.

2. Kako poteka vaš študij (predavanja, vaje, izpiti/kolokviji ali le seminarji)?
Moj študij poteka ob delu. Predavanj se udeležujem v največjem obsegu, ki mi ga dopušča čas. Večina svojega študija za potrebe predmetov opravljam v poznih večernih urah, kjer postaneta knjiga in računalnik moja najboljša prijatelja.

3. Ali študirate iz knjig, iz zapiskov ali česa drugega? Kje dobite/kupite učno literaturo?
Učna literatura je dosegljiva s strani fakultete, seveda pa so za osebno rast in nadgradnjo osebnega znanja na voljo različne literature v knjižnici fakultete. Sam poleg študija potrebne literature nadgrajujem znanje z lastnimi izkušnjami in osebnih zapiskov.

4. Kateri predmeti se vam zdijo najbolj koristni? Kateri predmeti so najtežji? Zakaj?
V kolikor bi moral izbirati predmete po koristnosti, bi to zelo težko podal, saj je študij sestavljen iz zgodbe v kateri potrebujemo tako ene kot druge predmete. Šele vsota vseh predmetov daje celoto, ki smo jo iskali skozi leta študija in jih potrebujemo v življenju. Vsak predmet potrebuje svojo težo in verjetno ter zagotovo so to preizkušnje kot le ene izmed številnih preizkušenj v življenju, skozi katere je potrebno iti. Teorija, ki jo dobimo skozi študij v obliki preizkusov (izpitov), je le del priprave na realnost v naših zgodbah.

5. Kakšen je odnos/atmosfera med profesorji in študenti?
Ena boljših strani študija na FKPV Celje so zagotovo zelo dobri profesorji in profesorice, kateri so znali svoje znanje in pripravljenost do podajanja znanja predajati nam študentom. Tu je potrebno poudariti zelo kakovostna in aktualno-tekoče izzive iz današnjega časa, ki mu pravimo čas izzivov in priložnosti.

6. Naštejte tri pozitivne in tri negativne stvari, ki ste jih doživeli na fakulteti.
Ker sem v življenju vedno iskal le dobre strani in se zavedam, da se dobre strani poplačajo le z dobrimi stvarmi lahko naštejem le dobre stvari. Meni osebno največ pomeni odnos, ki ga šola goji do študentov, zagotovo kvalitetni predavatelji in dvosmernost komuniciranja. Naj povem, da je izmenjava mnenj (med predavatelji in študenti) potekala na najboljši možni način in tako spodbujala inovativnost in nova znanja.

7. Ste izkoristili izmenjavo v tujini? Kje in koliko časa ste bili? Opišite kako je izmenjava potekala?
Žal zaradi narave dela in svoje družine te izkušnje nisem izkoristil.


dr. Elena Marulcdr. Elena Marulc

Direktorica Inštituta za turizem in marketing

1. Kaj menite o vašem študiju na FKPV?
Odločitev za študij je vedno težka odločitev, saj ob tem premišljujemo ali bomo izbrali dobro in prav.   Tudi mene je skrbelo, ko sem se odločala za magistrski študij, vendar so se skrbi razblinile že kmalu    po prvih predavanjih na FKPV. Predavatelji so me navdušili s svojo strokovnostjo, zanimivimi   predavanji ter s pozitivnim odnosom do študentov. Osebje v referatu in knjižnici je bilo vedno   pripravljeno prijazno in hitro pomagati. Študentje smo v prijetnem podpornem okolju kmalu stkali dobre  odnose. S številnimi še danes ohranjam prijateljske stike.

Ko sem se po zaključku magisterija poslovnih ved (magistrska naloga Nov model trženja stomatoloških storitev v turizmu, 2009) odločala za doktorski študij poslovnih ved (doktorska disertacija Model razvoja trajnostnega integrativnega medicinskega turizma, 2015), je bila odločitev lahka in hitra. Ni bilo nobenih dvomov, da nadaljujem na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. Tudi ta odločitev se je izkazala kot dobra odločitev in tudi o doktorskem študiju na FKPV lahko govorim le z najlepšimi besedami. Tisto kar sem želela in pričakovala od doktorskega študija sem v celoti dobila.

2. Kaj vam je dosežena izobrazba prinesla?
Dobljeno znanje in dosežena izobrazba sta mi pozitivno spremenila življenje. Brez ustreznega znanja sem bila pred študijem pogosto v dvomu kdaj in kako pravilno odreagirati v poslovnem svetu. Dostikrat sem zato potrebovala pomoč dragih zunanjih izvajalcev. To je bil tudi razlog, da sem začela razmišljati o podiplomskem študiju poslovnih ved. Sedaj sama suvereno sprejemam vse potrebne poslovne odločitve.

3. Na kakšen način ste združevali vašo poklicno pot s študijem?
Vsak študij ob delu seveda pomeni določeno mero odrekanja. Vendar mi na predavanja in vaje na katerih smo dobili veliko novega in uporabnega znanja nikoli ni bilo težko priti, saj so nas predavatelji znali motivirati. Za dosego vsakega življenjskega cilja je potrebno manjše ali večje žrtvovanje, tudi pri študiju. Vendar, ko po zaključku študija vidiš nova obzorja, ki se ti odprejo z novim znanjem in novim akademskim nazivom, so vsa odrekanja v trenutku poplačana.

4. Vaše delovne izkušnje oz. delovno mesto, ki ga opravljate
Turizem ni le področje na katerem delam zadnjih 25 let, ampak tudi moj način življenja. Brez turizma si ne predstavljam življenja, saj mi vsak dan prinaša številne izzive, veselja, zanimive ljudi in strokovne ter življenjske izkušnje, ki jih s hvaležnostjo sprejemam. V tem obdobju sem znanje in izkušnje nabirala na različni področjih in nivojih turizma. Od hotelirstva, prireditev do agencijske dejavnosti. Od začetniškega dela do direktorskega dela.

5. Kaj menite o Alumni klubu FKPV?
V Alumni klub sem se vključila takoj po zaključku magistrskega študija. Organizirali smo nekatere aktivnosti, ki se jih še danes ob srečanju z nekdanjimi podiplomskimi sošolci radi spominjamo. Zaradi delovnih obveznosti se žal sedaj ne morem tako pogosto kot v preteklosti udeleževati srečanj in aktivnosti.

6. Kaj bi, na podlagi vaših izkušenj, svetovali študentom FKPV pri njihovem študiju?
Izkoristite vsak dragoceni trenutek tekom študija na FKPV, da pridobite čim več znanja ter, da s sošolci in predavatelji navežete dobre odnose.


Dejan AčimovićDejan Ačimović

komercialni direktor v hčerinskem podjetju Gorenje Kazahstan

1. Kaj menite o vašem študiju na FKPV?
Pred vpisom na študij sem resno razmišljal ali bi se vpisal ali bo to zame vseeno prevelik zalogaj oz. pretežka naloga.Ko sem zbral dovolj poguma sem se odločil za študij na FKPV.
Moram povedati, da je to bila ena od mojih najboljših odločitev v življenju. V času študija sem opravljal različna študentska dela in moram priznati, da je bilo potrebno vložiti veliko truda za pravilno organiziranje časa, ki sem ga vložil v študij in delo.

V času izpitnih obdobij sem zmanjšal delovne obveznosti, več časa posvetil pripravam na izpite, tako da sem jih opravil brez večjih težav. Skozi celoten študij so se predavatelji trudili, da nam prenesejo čim več praktičnega znanja, ki so mi oz. so nam na poslovnem področju prišla zelo prav. Moram poudariti, da so mi znanje in delovne navade, ki sem jih pridobil na FKPV odprle vrata v poslovni svet. S pomočjo pridobljenega znanja in končane izobrazbe sem pričel delati v uspešnem podjetju, kjer delam še danes.

2. Kaj vam je dosežena izobrazba prinesla?
Dosežena izobrazba mi je prinesla znanje, ki je potrebno za sam začetek poslovne kariere. Po končanem študiju sem pričel delati v velikem podjetju, kjer brez končane izobrazbe ne bi mogel delati na tem položaju, kjer sem danes zaposlen. Kar želim povedati je to, da je končana izobrazba samo začetna stopnica in da se je potrebno neprestano izpopolnjevati.
S poklicem, ki ga opravljam sedaj sem se prvič srečal v času študija, ko sem opravljal prakso v podjetju, kjer sem danes zaposlen. Moj načrt je bil, da preko praktičnega usposabljanja navežem stike s podjetjem, kjer bi želel po končanem študiju biti tudi zaposlen. Po opravljenem praktičnem usposabljanju sem se trudil ohranjati kontakte z določenimi zaposlenimi. Ko sem opravil vse izpite sem vpisal absolventski staž in imel še celo leto status študenta, tako da so me v podjetju lažje sprejeli kot študenta, saj v tem času niso zaposlovali. Po izteku statusa so me tudi zaposlili in v tem letu sem diplomiral ter pridobil naziv diplomirani ekonomist.

3. Vaše delovne izkušnje oz. delovno mesto, ki ga opravljate?
Kot sem omenil sem že v času študija pričel delati v podjetju Gorenje GSI kot študent. Po končanem študiju so me v podjetju tudi zaposlili. Najprej sem leto in pol opravljal delo komercialista. Nato mi je bila ponujena priložnost sodelovanja pri projektu lansiranja nove blagovne znamke na slovensko tržišče, ki je trajal pol leta. Po končanem projektu sem začel opravljati delo vodje ključnih kupcev, kjer sem bil zadolžen za nekaj največjih kupcev v podjetju Gorenje GSI. To delo sem opravljal tri leta. Po treh letih mi je bila ponujena priložnost dela v tujini s strani krovne skupine Gorenja d.d., tako da sedaj delam kot komercialni direktor v hčerinskem podjetju Gorenje Kazahstan.

4. Kaj menite o Alumni klubu FKPV?
Alumni kljub je odličen za povezovanje študentov FKPV, kjer si lahko vsi izmenjujemo kontakte, se povezujemo z različnih področij, izmenjujemo izkušnje, širimo znanja itd.
Študentom bi svetoval, da se učijo ne samo zato da uspešno opravijo izpit, vendar tudi, da kaj odnesejo od tega znanja, ki jim bo nato v prihodnosti prišlo zelo prav. Prav tako bi jim svetoval, da se poleg študija še dodatno izobražujejo na drugih področjih kot so npr. IT področje in področje tujih jezikov saj je v današnjem času za uspeh potrebno znanje na čim več področjih, ker je konkurenca na trgu dela zelo močna.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki