Gost iz prakse pri Organizacijski kulturi – g. Matjaž Blatnik (Studio Moderna)

Gost iz prakse pri Organizacijski kulturi – g. Matjaž Blatnik (Studio Moderna)

V ponedeljek, 11. 3. 2019, je predavateljica mag. Tatjana Rijavec tudi v Celju k uri Organizacijske kulture pripeljala gostujočega predavatelja iz podjetja Studio Moderna in sicer g. Matjaž Blatnik – finančni direktor.

G. Matjaž Blatnik je predstavil podjetje Studio Moderna, nekaj podrobnosti o njihovi organizacijski kulturi ter poslovanju. Podjetje Studio Moderna da veliko na odnose z zaposlenimi, npr. vsak od njih dobi med drugim tudi rojstnodnevno darilo. Velik poudarek je na timskem delu, zato imajo večkrat letno zanimive team-buildinge. Podjetje je šolski primer o tem, kako vzpostaviti dobro klimo v podjetju.

Predavanje je bilo izjemno zanimivo – odlična povezava teorije s prakso. Študentje so njegova predavanja zelo lepo sprejeli, saj so jim tovrstne izkušnje pri delu zelo dobrodošle. Takšna gostujoča predavanja so zelo koristna, ker tako študentje vidijo perspektive in poglede drugih ljudi in se od njih kaj naučijo.

Gostujoče predavanje je bilo  izvedeno v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV.

kc-logoti

 

 

 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki