Javni poziv kandidatom za uvrstitev v register strokovnjakov – NAKVIS

Javni poziv kandidatom za uvrstitev v register strokovnjakov – NAKVIS

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja Javni poziv kandidatom za uvrstitev v register strokovnjakov.

Predmet poziva je zbiranje prijav kandidatov za uvrstitev v register strokovnjakov, predvsem kandidatov študentov ter rednih in izrednih profesorjev.

Rok za prijave kandidatov je petek, 16. decembra 2016.

Kandidati redni in izredni profesorji ter kandidati-študenti pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »za javni poziv za uvrstitev v register strokovnjakov« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati študenti, ki so uspešno opravili predhodno izobraževanje pri Študentski organizaciji Slovenije, svojo prijavo dopolnijo z ustreznim potrdilom.

Za vse dodatne informacije o javnem pozivu lahko posredujete vprašanja na elektronski naslov: info@nakvis.si.

Celotno besedilo razpisa             http://www.nakvis.si/

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki