Predstavitev predavateljev / Presentation of lecturers


Redni profesor dr. Andreja Savić

savicNaslov predavanja:

Varnostno-poslovni izzivi v globalizaciji

Povzetek predavanja: V delu so analizirani varnostno-poslovni izzivi v sodobnih razmerah globalizacije, pri čemer je poudarek na varnostno-gospodarskih odnosih. Posebej se analizirajo teoretični pristopi k izzivom, tveganja in grožnje varnosti, klasifikacija globalnih tveganj glede na stopnjo nevarnosti za varnostne izzive in grožnje, varnostno-poslovni izzivi v zasebnem sektorju varovanja, pa tudi dojemanje sodobnih izzivov v korporativni varnosti.

Prof. dr Andreja Savić, je dolgoletni profesor na Fakulteti za diplomacijo in varnost, Univerza “Unija – Nikola Tesla” v Beogradu. Je eden izmed vodilnih teoretikov na področju varnosti, njegovo strokovno mnenje je sprejeto tudi v množičnih medijih v doma in v tujini. Razvil je obsežno kombinacijo teorije in prakse, ki daje pomemben teoretični in praktični prispevek h konceptu nacionalnega varnostnega sistema v Republiki Srbiji. Kot eden od nosilcev preoblikovanja varnostnega sektorja v Srbiji v zadnjih 15 letih in član Sveta za nacionalno varnost (2001-2003) velja za enega od ustanoviteljev sodobne doktrine varnosti v Srbiji, ki temelji na splošno sprejetih mednarodnih standardih. Kot vabljeni predavatelj je predaval na več univerzah doma in v tujini ter kot uvodničar ali moderator sodeloval na domačih in tujih znanstvenih konferencah. V zadnjih letih je deloval kot gostujoči profesor na podiplomskih in doktorskih programih na Fakulteti za humanistične študije Univerze Donja Gorica v Podgorici. Kot avtor ali soavtor je objavil 12 knjig in monografij doma in v tujini, med katerimi so bile nekatere od njih tudi ponatisnjene, kot tudi več deset člankov v domačih in tujih revijah. Poleg bogatih pedagoških in mentorskih izkušenj je opravljal tudi naloge prodekana in vodje katedre na Policijski akademiji in Fakulteti za varnost Univerze v Beogradu, direktorja Pedagoškega raziskovalnega centra Inštituta za varnost v Beogradu, kot tudi direktorja Akademije za diplomacijo in varnost v Beogradu, več let pa je bil tudi v uredništvih številnih znanstvenih revij.

Redni profesor dr. Mario Spremić

marioNaslov predavanja:

Značilnosti digitalnih tehnologij in smernice za digitalno preoblikovanje

Povzetek predavanja: Izraz “digitalni” je v zadnjem času postal zelo aktualen; zamenjal je poimenovanja razprav npr. iz »IT« v “digitalne tehnologije”, iz »strategije IT« v “digitalne strategije ” in podobno. V članku so razloženi ključni  koncepti digitalnih tehnologij, analizirana je praksa podjetij, ki so uspešno digitalizirala svoje poslovanje, pa tudi razprava o nekaterih posebnostih. Avtor ugotavlja, da prihaja do neenakosti v razvoju: medtem ko znanost in tehnologija, vključno z digitalnimi tehnologijami, hitro napredujeta, druga področja stagnirajo ali zaostajajo (gospodarski razvoj ni zadosten, obstaja veliko prostora za izboljšanje socialno-kulturnega razvoja, virov, infrastrukture itd.). Zato so razprava in argumenti o digitalnem preoblikovanju v tem dokumentu lahko dobra smernica za prihodnje raziskave.

Mario Spremič je redni profesor na Oddelku za informatiko na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu, gostujoči profesor na različnih mednarodnih institucijah (Imperial College London, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Univerze v Sarajevu itd.), znanstvenik in menedžer ter svetovalec za IKT. Je svetovalec in IT revizor, ki je vodil 50 in več mednarodnih projektov; pomagal je podjetjem in institucijam, ki so šle skozi digitalno transformacijo in inovacijske procese ter izzive kibernetskih tveganj (banke, zavarovalnice, podjetja IKT, hoteli, storitve, javne ustanove itd.). Na Fakulteti za ekonomijo in poslovno ekonomijo (FEB Zagreb) predava področja, kot so digitalna transformacija poslovanja, e-poslovanje, upravljanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij, informacijski sistemi podjetij, varnost informacijskega sistema, revidiranje informacijskega sistema. Je programski vodja 5-letnega dodiplomskega študija Poslovni program z EPAS akreditacijo (FEB Zagreb), magistrskega programa Menedžerska informatika ter podiplomskega študijskega programa IKT menedžment. Je vodja Odbora za akreditacijo pri njegovi domači ustanovi (FEB Zagreb), ki upravlja vse akreditacijske procese, še posebej odgovorne za akreditacije na podlagi EFMD (EPAS in EQUIS). Ukvarja se tudi z mednarodnimi akreditacijskimi procesi (EPAS, EQUIS, AACSB), kjer je akreditiran ocenjevalec in pogost govornik na različnih poslovnih in mednarodnih dogodkih.

Docentka dr. Hana Šuster Erjavec

hanaNaslov predavanja:

Razvoj inovativnega turističnega proizvoda kot poslovni izziv: primer Fontane piv Zeleno zlato

Povzetek predavanja: Razvoj Fontane piv Zeleno zlato, inovativnega turističnega proizvoda, prve fontane piv na svetu, je za občino kot investitorja predstavljal velik poslovni izziv. Fontana piv Zeleno zlato je bila nagrajena s strani Slovenske Turistične Organizacije kot inovativen turistični produkt in prejela nagrado Snovalec 2016. Avtorica prispevka, ki je bila tudi vodja projekta, bo predstavila, s kakšnimi izzivi so se soočali pri razvoju tega inovativnega proizvoda in kakšne rezultate žanjejo sedaj občina in njeni občani. Fontana je namreč postala paradni konj turizma občine in se postavila na globalni turistični zemljevid. To pa daje Žalcu osnovo za nadaljnji razvoj trajnostno naravnanega turizma, ki pred občino postavlja nov poslovni izziv.

Hana Šuster Erjavec je pomočnica direktorja v Razvojni agenciji Savinja, kjer pripravlja različne projekte za gospodarstvo in občine. Bila je tudi vodja projekta Fontane piv Zeleno zlato, ki je Žalec postavil na globalni turistični zemljevid. Je doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije. Med njenimi dosežki na znanstveno-raziskovalnem področju velja posebej omeniti  avtorstvo znanstvene monografije “Vpliv tržne strukture na zadovoljstvo porabnikov storitev” izdane pri založbi Ekonomske fakultete v Ljubljani in znanstvenega članka “The drivers of customer satisfaction and loyalty in service industries” v ugledni mednarodni reviji Journal of Business Economics and Management. Je avtorica številnih znanstvenih člankov na mednarodnih znanstvenih konferencah doma in v tujini in recenzentka znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah in konferencah. Kot predavateljica svoja znanja deli s študenti doma in v tujini.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki