Praksa v tujini


logo(14)

Fakulteta za komercialne in poslovne vede objavlja

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM STROKOVNEGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (PRIPRAVNIŠTVA) V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za š. l. 2020-21

Obrazci: Prijava na razpis SMP
HE Learning Agreement for Traineeship + navodila

Namen tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom FKPV izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter spodbuja mobilnost. Glavni cilj tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom FKPV pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma:

 • izboljšan učni uspeh;
 • boljša zaposljivost in poklicne možnosti;
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;
 • večja samostojnost in samozavest;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena medkulturna zavest;aktivnejša udeležba v družbi;
 • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;
 • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

Program Erasmus+ nudi spletno jezikovno podporo  (Online Linguistic Support – OLS) za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času študija v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju, in spletni jezikovni tečaj s katerim lahko izboljšajo znanje.

V ta namen se v okviru programa Erasmus+ dodelijo dotacije za praktično usposabljanje v tujini. Erasmus+ dotacija se ne izključuje z ostalimi štipendijami in plačili, zato si študentje lahko uredijo tudi kadrovske in ostale štipendije, namenjene za študij v tujini ter se dogovorijo za dodatno plačilo.

Strokovno praktično usposabljanje v tujini traja 3 mesece.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bo izvedeno do maja 2022.

Za razpisano študijsko leto še imamo:

 • 15 dotacij za mobilnost študentov za namen strokovnega praktičnega usposabljanja (pripravništva) v tujini.

Zneski dotacije za posameznike v okviru razpisa Erasmus+ se določijo glede na izbrano državo gostiteljico, in sicer:

 • Skupina 1 – države programa z višjimi življenjskimi stroški: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška: 520 EUR/mesec;
 • Skupina 2 – države programa s srednjimi življenjskimi stroški: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska: 470 EUR/mesec;
 • Skupina 3 – države programa z nižjimi življenjskimi stroški: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija, Srbija: 420 EUR/mesec.

Za namen strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini se dodeli dodatek v višini 100 EUR/mesec.

OSNOVNI POGOJI

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa “Erasmus+ študenta”, ki jih določa program:

 • da ima med študijem v tujini aktiven status študenta na FKPV,
 • da bo v študijskem letu 2020-21 vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na FKPV,
 • da v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v študijskem letu 2020-21) še ni izkoristil 12 mesecev izmenjave v okviru programa Erasmus +.

MLADI DIPLOMANT

Mobilnosti za namen prakse se lahko udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), vendar jih mora za mobilnost izbrati matična ustanova v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI

Strokovno praktično usposabljanje (pripravništvo) v tujini se prizna kot delovna praksa, pod pogojem, da vsebina prakse ustreza študijskemu programu, v katerega je študent vpisan. Priznavanje strokovne prakse se uveljavlja po navodilih priročnika, ki je objavljen v E-učilnici.

KRITERIJI IZBORA ŠTUDENTOV

Kriteriji, ki jih bo upoštevala komisija FKPV pri izboru študentov za Erasmus+ dotacije:

 • motivacija študenta,
 • znanje tujih jezikov (znanje tujega jezika izbrane države je dodatna prednost),
 • uspešnost pri študiju (število in ocene opravljenih izpitov)
 • priporočila, izven študijske dejavnosti, mednarodno sodelovanje in drugo.

PRIJAVA

Prijave študentov do zapolnitve mest!

Študent se prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo najde na spletni strani fakultete in ustreznimi prilogami. Prijavnico pošlje na naslov fakultete.

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

Za več informacij se lahko obrnete na Erasmus+ koordinatorko Petro Golob (erasmus@fkpv.si).

Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa Komisija za pritožbe študentov.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki