Strokovni ogled Cankarjevega doma in prireditvenega centra hotelov Union – modul Menedžment prireditev

Strokovni ogled Cankarjevega doma in prireditvenega centra hotelov Union – modul Menedžment prireditev

Za študente modula Menedžment prireditev smo v torek, 5. 3. 2019, v okviru projekta Nadgradnja KC izvedli strokovno ekskurzijo. Obiskali so Grand hotel Union, ki je z 21 konferenčnimi dvoranami in saloni največji hotelski konferenčni center v Ljubljani. Letno organizirajo več kot 700 različnih prireditev. V času ekskurzije je prireditveni tim Uniona pripravljal zadnje podrobnosti pred prireditvijo ONA 365+, tako da so študenti v živo spremljali delo tima in s člani tudi govorili. Posebno pozornost je študentom namenil vodja pospeševanje prodaje gospod Luka Stepančič, ki je študentom podrobno predstavil delovanje konferenčnega centra in tudi številne zanimive osebne izkušnje, ki jih doživel v svoji bogati karieri organizatorja prireditev.

V okviru strokovne ekskurzije so študenti obiskali tudi ekskluzivno lokacijo za prireditve v mestnem središču Ljubljane. Obiskali so znameniti Nebotičnik, ki sodi med najbolj prepoznavne zgradbe v Sloveniji. S svojo lokacijo in prečudovitim razgledom na Ljubljano omogoča vsem obiskovalcem prireditev nepozabno doživetje. Prostore in možnosti za dogodke je predstavil študentom član tima Nebotičnik gospod Nenad Stupar.

Študenti so obiskali tudi najpomembnejše kulturno-kongresno središče Slovenije – Cankarjev dom. Skozi njega je študente popeljala vodja pridobivanja kongresnega programa gospa Maja Vidergar. Študenti so podrobno spoznali prireditvene dvorane in njihove značilnosti. Imeli priliko videti prireditveno ekipo med pripravljanjem dvoran na prihajajoče dogodke ter slišati številne zanimive izkušnje gospe Vidergar.

 

kc-logoti

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki