Stroški študija 2018/19


Šolnina za letnik Redni študij Izredni študij Rok plačila
KOMERCIALA I
3. letnik redni
1., 2. oz. 3. letnik izredni
/ 1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
/ 1.890,00 obročno plačilo
1. obrok / 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok / 170,00 18. v mesecu
TURIZEM I
1. letnik
1.360,00 1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 1.890,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 125,00 170,00 18. v mesecu
2. oz. 3. letnik 1.360,00 1.910,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 1.990,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 125,00 180,00 18. v mesecu
POSLOVNA INFORMATIKA I
1. letnik
/ 1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
/ 1.890,00 obročno plačilo
1. obrok / 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok / 170,00 18. v mesecu
3. letnik redni
2. oz. 3. letnik izredni
/ 2.010,00 plačilo v enkratnem znesku
/ 2.090,00 obročno plačilo
1. obrok / 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok / 190,00 18. v mesecu
VARNOSTNI MENEDŽMENT I
1., 2. oz. 3. letnik
/ 1.810,00 plačilo v enkratnem znesku
/ 1.890,00 obročno plačilo
1. obrok / 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok / 170,00 18. v mesecu
Vpisnina (ponavljanje) 380,00 380,00 do vpisa
Vpisnina (podaljšanje statusa, absolvent, evidenčni vpis, občan) 200,00 200,00 do vpisa
Diferencialni izpit 70,00 140,00 do prijave na izpit
*Izpit 1. oz. 2. letnika 185,00 275,00
**Izpit 3. letnika 250,00 370,00
***Izpit za evidenčni vpis
140,00 140,00
Ponavljanje izpita (4., 5. in 6. opravljanje) 62,00 62,00
Komisijski izpit (od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji) 160,00 160,00
Zviševanje ocene 25,00 25,00
Diplomska naloga
ali
Dodatna izpita namesto diplome
500,00
_______
500,00
500,00
_______
500,00
  • 250,00 ob oddaji dispozicije
  • 250,00 ob oddaji diplome

_______

  • 250,00 do prijave na 1. izpit
  • 250,00 do prijave na 2. izpit
Priznavanje izpita, prakse,
vloga za Komisijo za štud. zadeve
35,00 35,00 ob oddaji vloge
Vloga za priznavanje neformalnega izobraževanja 140,00 140,00
Priznavanje tujega izobraževanja (izdaja mnenja) 140,00 140,00
Izdaja dvojnika diplome 45,00 45,00
Izdaja dvojnika priloge diplome 65,00 65,00
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 10,00 10,00
Izdaja potrdila (pot. o opr. izpitih, potrjen učni načrt …) osebam, ki niso vpisane na FKPV (diplomanti, izpisani, drugi) 14,00 14,00 do prevzema
Tiskano gradivo po naročilnici
8 eur/izvod gradiva
po naročilnici
8 eur/izvod gradiva
ob prevzemu oz. 2. obroku šolnine (za podjetja) oz. ob 3. obroku šolnine (za študente)

*  Študenti, ki niso plačali šolnine za predhodni letnik oz. opravljajo izpite višjega letnika.
** Študenti, ki predčasno opravljajo izpite 3. letnika.
*** Študenti, ki so že v celoti plačali šolnino za letnik katerega opravljajo izpite.

Šolnina vključuje vpisnino, izvajanje izobraževalnega programa, osnovno študijsko gradivo v PDF obliki v E-učilnici, uporabo E-učilnice, trikratno opravljanje izpita, članarino v knjižnici FKPV (do diplomiranja), študentsko izkaznico, seminar o diplomi, seminar Informacijsko opismenjevanje in seminarje v okviru prakse.

Podjetja lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2019 in 3. obrok do 1. 4. 2019.
Študentje tujci lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2019 in 3. obrok do 1. 4. 2019.

Štipendijski sklad FKPV nudi brezplačen študij 1. letnika rednega študija študijskega programa Turizem 1 prvim trem vpisanim dijakom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

  • srednjo šolo zaključijo v rednem izobraževalnem roku v Republiki Sloveniji,
  • dosežejo odličen učni uspeh v 4. letniku ali na splošni maturi oziroma poklicni maturi v šolskem letu 2017/18 in
  • niso zaposleni.

Študent plača vpisnino po ceniku za študijsko leto 2018/2019.

Za izpite priznane na podlagi prehodov z višjih strokovnih šol na FKPV, se šolnina ne zniža.

V kolikor študent opravlja izpite za letnik v katerega ni vpisan, plačuje posamezne izpite po veljavnem ceniku.

Študentom, ki so v štud. letu 2017/18 predčasno opravljali in plačali izpite višjega letnika, se jim že plačani znesek upošteva pri zadnjih obrokih šolnine za štud. leto 2018/19. 

Študentje, ki ne bodo imeli poravnanih tekočih obveznosti, se ne morejo prijaviti na izpite.

Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitni kasnejši izpis študenta.

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Transakcijski rač. št.: SI56 0311 8100 0932 130, davčna številka: 20383550

Cenik je bil potrjen na 61. seji Upravnega odbora FKPV, dne 14. 5. 2018.

Cenik velja od 1. 10. 2018.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki