Prehodi z višje strokovne šole v programe na FKPV


Skladno s sklepi Sveta RS za visoko šolstvo, prejetih dne 1. 6. 2009 in sklepom Senata FKPV z dne 9. 3. 2017, se lahko študentu priznajo določena znanja iz predhodne višje strokovne šole, kot je razvidno iz naslednjih tabel:

Višja strokovna šola
INFORMATIKA
FKPV, program
POSLOVNA INFORMATIKA
Predmet višje šole  KT Predmet FKPV KT
a Podatkovne zbirke, 1. let. 7 Podatkovne zbirke, 2. let. 8
Podatkovne zbirke, 2. let. 6
b Programiranje 1, 1. let. 7 Razvijanje programske opreme, 2. let. 8
Programiranje 2, 2. let. 6
c Operacijski sistemi 1, 1. let. 4 Operacijski sistemi in omrežja, 3. let.,
modul tehnologija
6
Operacijski sistemi 2, 2. let. 5
Računal. komunikacije in omrežja 1, 1. let. 6
Računal. komunikacije in omrežja 2, 2. let. 5
d Informacijski sistemi, 2. let. 4 Poslovni informacijski sistemi, 2. let., obvezni 7
Vzdrževanje sistemske progr. opreme, 2 let. 5
e Varnost in zaščita, 2. let. 5 Varnost IS, 3. let., modul tehnologija 6
f Razvoj programskih aplikacij, 2. let. 4 Razvoj spletnih aplikacij, 3. let., izbirni 6
Izdelava spletnih strani, 2. let. 5
g Elektronsko poslovanje, 2. let. 5 Elektronsko poslovanje, 3. let., izbirni 6

 

Višja strokovna šola
KOMERCIALIST
FKPV,
program KOMERCIALA
Predmet višje šole KT Predmet FKPV KT
a Finance, 2. let. 6 Financiranje podjetij, 3. let., modul Finance 10
b Organizacija in logistika, 2. let. 7 Transport in logistika, 2. let. 5
c Računalništvo oz. Informatika (Izpit ne sme biti starejši od 5 let) 5 Vaje pri predmetu Informatika v poslovanju, 2. let.
FKPV, program TURIZEM
d Stroškovno računovodstvo, 2. let. 5 Računovodski in finančni vidiki poslovanja, 2. let. 7
Finance, 2. let. 6

 

Višja strokovna šola
EKONOMIST
FKPV,
program KOMERCIALA
Predmet višje šole KT Predmet FKPV KT
a Finančno računovodstvo, 2. let., modul Računovodstvo 7 Upravljalno računovodstvo, 3. let.,
modul Računovodstvo
10
Stroškovno računovodstvo, 2. let., modul Računovodstvo 6
Računovodstvo za s.p., 2. let., modul Računovodstvo 5
b Osnove posl. financ, 1. let. 6 Financiranje podjetij, 3. let.,
modul Finance
10
Uvod v fin. trge in ins., 2. let., modul Bančništvo 8
c Temelji bančnega posl., 2. let., modul Bančništvo 6 Aktivni in pasivni bančni posli, 3. let.,
modul Bančništvo
10
Bančništvo, 2. let., modul Bančništvo 4
d Transportni menedžment, 2. let. 7 Transport in logistika, 2. let. 5
e Računalništvo oz. Informatika (Izpit ne sme biti starejši od 5 let) 5 Vaje pri predmetu Informatika v poslovanju, 2. let.
FKPV, program TURIZEM
f Finančno računovodstvo, 2. let., modul Računovodstvo 7 Računovodski in finančni vidiki poslovanja, 2. let. 7
Stroškovno računovodstvo, 2. let., modul Računovodstvo 6
Računovodstvo za s.p., 2. let., modul Računovodstvo 5

 

Višja strokovna šola
POSLOVNI SEKRETAR
FKPV,
program KOMERCIALA
Predmet višje šole KT Predmet FKPV KT
a Računalništvo oz. Informatika (Izpit ne sme biti starejši od 5 let) 5 Vaje pri predmetu Informatika v poslovanju, 2. let.
FKPV, program TURIZEM
b Računovodstvo in fin. poslovanje, 1. let. 5 Računovodski in finančni vidiki poslovanja, 2. let. 7

 

Višja strokovna šola
INŽENIR LOGISTIKE, TEHNOLOG PROMETA
FKPV,
program VARNOSTNI MENEDŽMENT
Predmet višje šole KT Predmet FKPV KT
a Varnost v prometu in varstvo pri delu
5 Prometna varnost 6

Študentje oddajo oz. pošljejo vlogo v referat v Celju. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih na višji strokovni šoli. Vloga je brezplačna. Šolnina v primeru priznanih izpitov ostane nespremenjena.

Višja strokovna šola
KOMERCIALIST

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki