Vabljeno predavanje: Sustainable Rural Tourism in Montenegro – Sveto Živković, mag.

Vabljeno predavanje: Sustainable Rural Tourism in Montenegro – Sveto Živković, mag.
Tema predavanj: Sustainable Rural Tourism and its impact on the economy.

Gost se bo osredotočil na knjigo Sustainable Rural Tourism in Montenegro. Guidelines for prospective development in vpliv turizma na gospodarstvo ene države.

Na vabljena predavanja vas vabi Sveto Živković, mag., gost iz prakse, avtor knjige in diplomant FKPV.

Predavanje bo izvedeno v okviru razpisa Nadgradnja KC na FKPV v Celju v četrtek, 8. 11. 2018 ob 16.30 v predavalnici I/C. 

_

O gostu:

Avtor Sveto Živković, rojen leta 1985, že vrsto let preučuje trajnostni podeželski turizem. Svoje znanje o razvoju podeželskega turizma je zbral z življenjem in študijem v Sloveniji. Med študijem na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju je sodeloval pri različnih projektnih aktivnostih na področju turizma, kjer je tudi hkrati prišel v stik s praktično obliko trajnostnega razvoja podeželskega turizma v Sloveniji. Ker enim delom prihaja iz Črne gore se je odločil prenesti svoje izkušnje in znanja iz Slovenije v lokalno črnogorsko okolje. V zvezi s tem je napisal prvo knjigo v angleščini o razvoju trajnostnega podeželskega turizma v Črni gori s ciljem, da v tej državi prispeva k boljšem znanstvenem in družbeno-poslovnem okolju. Je avtor več znanstvenih člankov na področju razvoja podeželskega turizma v Črni gori. Poleg znanstvenega dela se ukvarja tudi z organizacijo dogodkov v turističnem in gostinskem sektorju ter v zvezi s tem s trženjsko in vizualno komunikacijo.

 

Vabljena predavanja so odlična priložnost za vse študente, da pridobijo nova znanje, ki ga na podlagi svojih izkušenj posreduje strokovnjak iz prakse. Udeležba na vabljenih predavanjih je za študente FKPV brezplačna. Prijava ni potrebna.

kc-logoti

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki