Vabilo k sodelovanju na projektu Po kreativni poti do praktičnega znanja

Vabilo k sodelovanju na projektu Po kreativni poti do praktičnega znanja

Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede se bo v obdobju od februarja do konca junija 2019, v okviru Javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, izvajal projekt Model za spremljanje zadovoljstva strank odvetniške pisarne, v katerem so kot projektni partnerji predvideni tudi študenti.

K sodelovanju vabimo študente dodiplomskih in magistrskih programov, ki v času trajanja razpisa (1.2.2019 – 30.6.2019) niso delovnem razmerju, samostojni podjetniki posamezniki ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.

Pogoj za sodelovanje je, da ste državljani RS, da imate status študenta ter da lahko delate preko svoje študentske napotnice. Podrobnosti o načinu dela in nagradi najdete v TUKAJ.

Zainteresirane študente vabimo, da prijavite najkasneje do 12.2.2019. Prijave pošljite na petra.skerl@fkpv.si.

Projekt se izvaja na podlagi javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 – 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2019

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki