Vabljeno predavanje v okviru KC FKPV v Ljubljani: Vloga zdraviliškega menedžerja v poslovnem procesu zdraviliškega podjetja – mag. Milena Mojzeš

Vabljeno predavanje v okviru KC FKPV v Ljubljani: Vloga zdraviliškega menedžerja v poslovnem procesu zdraviliškega podjetja – mag. Milena Mojzeš
V okviru projekta Nadgranja KC FKPV, vas vabimo na vabljeno predavanje z naslovom – Vloga zdraviliškega menedžerja v poslovnem procesu zdraviliškega podjetja,  ki ga bo izvedla mag. Milena Mojzeš, izvršna direktorica Term Ptuj.
Predavanje bo v Ljubljani, 25. 1. 2018 ob 16.30 pri predmetu Zdraviliški in Spa management v pred. E/17.

 

O predavateljici:

Njeno področje delovanja je vodenje, organiziranje in usklajevanje poslovanja na destinaciji, oblikovanje poslovne politike, priprava in implementacija strategije, vizije in poslovnih ciljev destinacije, skrb za rast in razvoj Term Ptuj, obseg in kakovost produktov ter učinkovito rabo sredstev, skrb za kreativno delovno okolje in za visoko usposobljene in motivirane kadre. Odgovornost za delovanje destinacije v skladu z zakoni, predpisi in cilji ter spoštovanje zakonodaje. Njena dodatna odgovornost je razvoj velneškega centra in prodaja velneških storitev v Grand Hotelu Primus.
_____

Vabljena predavanja so odlična priložnost za vse študente, da pridobijo nova znanje, ki ga na podlagi svojih izkušenj posreduje strokovnjak iz prakse. Udeležba na vabljenih predavanjih je za študente FKPV brezplačna. Prijava ni potrebna.

kc-logoti

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2018

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki