Varstvo osebnih podatkov FKPV


Varstvo osebnih podatkov Fakultete za komercialne in poslovne vede (FKPV)

1 Uvod

Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV) smo zavezani k transparentnemu poslovanju ter skrbi za vašo zasebnost in varovanje vaših osebnih podatkov. Zato vam v nadaljevanju posredujemo osnovne informacije, ki vam omogočajo pridobitev vseh relevantnih informacij v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

FKPV obdeluje osebne podatke katere je potrebno obdelovati v skladu z veljavno zakonodajo na področju visokega šolstva. Na FKPV z vašimi podatki ravnamo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 94/07) in v skladu s splošno Uredbo o varstvu osebnih podakotv (EU) 2016/679.

2 Izjava o skladnosti poslovanja Fakultete za komercialne in poslovne vede

Izjava o skladnosti poslovanja Fakultete za komercialne in poslovne vede v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

3 Katalog evidenc osebnih podatkov

Katalog evidenc osebnih podatkov, ki se vodijo na Fakulteti za komercialne in poslovne vede.

Katalog evidenc osebnih podatkov

4 Postopek uveljavljanja pravic posameznikov

Postopek uveljavljanja pravic posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.  Pravice posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo v sklopu izvajanja dejavnosti FKPV kot izhajajo iz veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov so sledeče:

  • preverjanje kateri podatki se obdelujejo,
  • pravica dostopa do vseh osebnih podatkov posameznika, ki zaproša za dostop,
  • popravljanje obdelovanih osebnih podatkov,
  • brisanje tistih osebnih podatkov katere FKPV obdeluje na podlagi danega soglasja posameznika,
  • prenos in nasprotovanje uporabi podatkov v primerih, ko je potrebno soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov ter zahteva za omejitev take uporabe osebnih podatkov.

Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javne službe FKPV.

5 Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov – Vesna Domadenik, mag. posl. ved., vesna.domadenik@fkpv.si

 

Celje, 25. 5. 2018

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki