Cenik 2023/24


DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

ŠOLNINA ZA LETNIK ZNESEK (EUR) ROK PLAČILA
KOMERCIALA I
1., 2. oz. 3. letnik
2.100,00 plačilo v enkratnem znesku
2.190,00 obročno plačilo
1. obrok 290,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 190,00 18. v mesecu
TURIZEM I
1. letnik
2.100,00 plačilo v enkratnem znesku
2.190,00 obročno plačilo
1. obrok 290,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 190,00 18. v mesecu
2. oz. 3. letnik 2.200,00 plačilo v enkratnem znesku
2.290,00 obročno plačilo
1. obrok 290,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 200,00 18. v mesecu
POSLOVNA INFORMATIKA I
1. letnik
2.100,00 plačilo v enkratnem znesku
2.190,00 obročno plačilo
1. obrok 290,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 190,00 18. v mesecu
2. oz. 3. letnik 2.200,00 plačilo v enkratnem znesku
2.290,00 obročno plačilo
1. obrok 290,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 200,00 18. v mesecu
VARNOSTNI MENEDŽMENT I
1., 2. oz. 3. letnik
2.100,00 plačilo v enkratnem znesku
2.190,00 obročno plačilo
1. obrok 290,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 190,00 18. v mesecu
OSTALO
Vpisnina (ponavljanje, absolvent, podaljšanje statusa) 420,00 do vpisa
Vpisnina (evidenčni vpis, občan) 240,00 do vpisa
Cena 1 kreditne točke (KT)
42,00 do prijave na izpit
Izpit za evidenčni vpis (plača se vsak pristop k izpitu)
170,00
Ponavljanje izpita (zviševanje ocene ali 4., 5. in 6. opravljanje) 77,00
Komisijski izpit
(od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji)
176,00
Izredni izpitni rok (na željo študenta)
132,00
Diplomska naloga 590,00
 • 295,00 ob oddaji dispozicije
 • 295,00 ob oddaji diplome
Diplomska izpita 590,00
 • 295,00 do prijave na 1. izpit
 • 295,00 do prijave na 2. izpit
Vloga za priznavanje izpita
16,00 ob oddaji vloge
Vloga za Komisijo za štud. zadeve, Vloga za priznavanje prakse
44,00
Vloga za priznavanje neformalnega izobraževanja 170,00
Vrednotenje tujega izobraževanja 44,00
Izdaja dvojnika diplome 49,00 ob naročilu
Izdaja dvojnika priloge diplome 71,00
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 11,00
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih (diplomanti, izpisani, drugi) 15,00
Potrditev učnega načrta
11,00
Tiskano gradivo (cena za en izvod gradiva)
11,00 ob prevzemu oz. 2. obroku šolnine (za podjetja) oz. ob 3. obroku šolnine (za študente)

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV. Cenik je bil potrjen na 76. seji Upravnega odbora FKPV, dne 6. 2. 2023 in dopolnjen na 77. seji Upravnega odbora FKPV, dne 7. 6. 2023. Cenik velja za študijsko leto 2023/24.

 

 • Študenti, ki se vpišejo po Merilih za prehode, študenti, ki se vpišejo na podlagi priznanih izpitov, kandidati, vpisani kot občani in študenti, ki opravljajo izpite letnika, v katerega niso vpisani, plačajo izpite po KT.
 • Študentom, ki so v štud. letu 2022/23 predčasno opravljali in plačali izpite višjega letnika, se jim že plačani znesek upošteva pri zadnjih obrokih šolnine za štud. leto 2023/24. 
 • Študentje, ki ne bodo imeli poravnanih tekočih obveznosti, se ne morejo prijaviti na izpite.
 • Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitni kasnejši izpis študenta.

Plačnik študija:

 • Podjetje: Če je plačnik študija podjetje, študent pošlje izpolnjeno Izjavo podjetja o plačevanju šolnine na podlagi katere šola izstavi račun za plačilo. Podjetja niso upravičena do popustov, možno je plačilo v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2024 in 3. obrok do 1. 4. 2024.
 • Tujci: Študenti tujci plačajo šolnino v celoti ob vpisu. 
 • vpisnino (1. obrok)
 • usmerjanje in svetovanje pri študiju
 • izvajanje izobraževalnega programa (kombinacija klasičnega in študija na daljavo preko e-učilnice in videokonferenčnega sistema BigBlueButton)
 • uporabo E-učilnice in spletnega referata
 • osnovno študijsko gradivo v PDF obliki
 • trikratno opravljanje izpita
 • potrdila (o vpisu, o opravljenih izpitih, o pristopu k izpitu)
 • študentsko izkaznico
 • članarino za knjižnico FKPV
 • brezplačen dostop do licenc za programsko zbirko Microsoft 365 app
 • brezplačen dostop do licenčnih Microsoft programov v sklopu programa Azure Dev Tools for Teaching

Naziv: Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Naslov: Lava 7, 3000 Celje
Banka: SKB
IBAN: SI56 0311 8100 0932 130
SWIFT/BIC koda: SKBASI2X
Koda namena: STDY
Sklic/referenca: SI 00 + vpisna številka
(novo vpisani študentje, ki še nimajo vpisne številke, uporabijo cifre datuma rojstva brez pik)

Kontakt:
Petra Golob
03/ 428 55 57

petra.golob@fkpv.si

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki