Cenik za š. l. 2021/22


ŠOLNINA ZA LETNIK ZNESEK (EUR) ROK PLAČILA
KOMERCIALA I
1., 2. oz. 3. letnik
1.910,00 plačilo v enkratnem znesku
1.990,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 180,00 18. v mesecu
TURIZEM I
1. letnik
1.910,00 plačilo v enkratnem znesku
1.990,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 180,00 18. v mesecu
2. oz. 3. letnik 2.010,00 plačilo v enkratnem znesku
2.090,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 190,00 18. v mesecu
POSLOVNA INFORMATIKA I
1. letnik
1.910,00 plačilo v enkratnem znesku
1.990,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 180,00 18. v mesecu
2. oz. 3. letnik 2.010,00 plačilo v enkratnem znesku
2.090,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 190,00 18. v mesecu
VARNOSTNI MENEDŽMENT I
1., 2. oz. 3. letnik
1.910,00 plačilo v enkratnem znesku
1.990,00 obročno plačilo
1. obrok 190,00 ob vpisu
2. – 11. obrok 180,00 18. v mesecu
OSTALO
Vpisnina (ponavljanje) 380,00 do vpisa
Vpisnina (podaljšanje statusa, absolvent, evidenčni vpis, občan) 220,00 do vpisa
Cena 1 kreditne točke (KT)
39,00 do prijave na izpit
Izpit pri evidenčnem vpisu (plača se vsak pristop k izpitu)
155,00
Ponavljanje izpita (4., 5. in 6. opravljanje) 70,00
Komisijski izpit
(od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji)
160,00
Zviševanje ocene 50,00
Diplomska naloga 540,00
 • 270,00 ob oddaji dispozicije
 • 270,00 ob oddaji diplome
Diplomska izpita 540,00
 • 270,00 do prijave na 1. izpit
 • 270,00 do prijave na 2. izpit
Priznavanje izpita, prakse, vloga za Komisijo za štud. zadeve 40,00 ob oddaji vloge
Vloga za priznavanje neformalnega izobraževanja 155,00
Priznavanje tujega izobraževanja (izdaja mnenja) 155,00
Izdaja dvojnika diplome 45,00 ob naročilu
Izdaja dvojnika priloge diplome 65,00
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 10,00
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih (osebam, ki niso vpisane na FKPV) 14,00
Potrditev učnega načrta (osebam, ki niso vpisane na FKPV)
10,00
Tiskano gradivo (cena za en izvod gradiva)
10,00 ob prevzemu oz. 2. obroku šolnine (za podjetja) oz. ob 3. obroku šolnine (za študente)

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV. Cenik je bil potrjen na 71. seji Upravnega odbora FKPV, 12. 5. 2021 in velja od 1. 10. 2021. Cenik velja za študijsko leto 2021/22.

 • Študenti, ki se vpišejo po Merilih za prehode, plačajo šolnino za 2. in 3. letnik po ceniku (skupaj 120 KT). V kolikor morajo opraviti do zaključka študija več kot 120 KT, se vsaka nadaljnja KT obračuna in plača po ceniku. Razlika KT se obračuna in plača v prvem letu vpisa.
 • Izpite po KT plačujejo študentje, vpisani na FKPV kot občani in študenti, ki opravljajo izpite letnika, v katerega niso vpisani.
 • Študentom, ki so v štud. letu 2020/21 predčasno opravljali in plačali izpite višjega letnika, se jim že plačani znesek upošteva pri zadnjih obrokih šolnine za štud. leto 2021/22. 
 • Študentje, ki ne bodo imeli poravnanih tekočih obveznosti, se ne morejo prijaviti na izpite.
 • Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitni kasnejši izpis študenta.

Plačnik študija:

 • Podjetje: Če je plačnik študija podjetje, študent pošlje izpolnjeno Izjavo podjetja o plačevanju šolnine na podlagi katere šola izstavi račun za plačilo. Podjetja niso upravičena do popustov, možno je plačilo v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2022 in 3. obrok do 1. 4. 2022.
 • Tujci: Študentje tujci lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2022 in 3. obrok do 1. 4. 2022.
 • vpisnino
 • izvajanje izobraževalnega programa (kombinacija klasičnega in e-študija)
 • usmerjanje in svetovanje pri študiju
 • osnovno študijsko gradivo v PDF obliki v E-učilnici
 • uporabo E-učilnice, spletnega referata in e-indexa
 • trikratno opravljanje izpita
 • članarino za knjižnico FKPV (do diplomiranja)
 • študentsko izkaznico
 • seminarje v okviru prakse

Naziv: Fakulteta za komercialne in poslovne vede
Naslov: Lava 7, 3000 Celje
Banka: SKB
IBAN: SI56 0311 8100 0932 130
SWIFT/BIC koda: SKBASI2X
Koda namena: STDY
Sklic/referenca: SI 00 + vpisna številka
(novo vpisani študentje, ki še nimajo vpisne številke, uporabijo cifre datuma rojstva brez pik)

Kontakt:
Petra Golob
03/ 428 55 57

petra.golob@fkpv.si

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2022

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki