Cenik 2022/23


ŠOLNINA ZA LETNIK
ZNESEK (EUR)
ROK PLAČILA
POSLOVNE VEDE II 2.410,00 plačilo v enkratnem znesku do vpisa
1. oz. 2. letnik 2.490,00 obročno plačilo
 1. obrok 240,00 ob vpisu
 2. – 11. obrok 225,00 1. v mesecu

 

OSTALO
Vpisnina (ponavljanje, absolvent, podaljšanje statusa) 560,00 ob vpisu
Vpisnina (evidenčni vpis, vpis kot občan) 290,00 ob vpisu
Cena diferencialnega izpita 210,00 do prijave na izpit
Vloga za priznanje izpita, Vloga za Komisijo za štud. zadeve (obrazec KŠZP/1) 50,00 ob predložitvi vloge
Zviševanje ocene 55,00 do prijave na izpit
Ponavljanje izpita (4., 5. in 6. opravljanje) 95,00 do prijave na izpit
Komisijski izpit (od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji) 210,00 do prijave na izpit
Izredni izpitni rok (na željo študenta) 120,00 do prijave na izpit
Vrednotenje tujega izobraževanja (izdaja mnenja) 40,00 ob predložitvi vloge
Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti 210,00 ob predložitvi vloge
Izdaja dvojnika diplome 45,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika priloge diplome 65,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 10,00 ob oddaji vloge
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih (diplomanti, izpisani, drugi) 14,00 ob naročilu
Potrditev učnega načrta predmeta (osebam, ki niso več vpisane na FKPV) 10,00 ob naročilu
Cena 1 kreditne točke (KT)
66,00 do prijave na izpit
*Cena izpita v primeru evidenčnega vpisa 210,00 do prijave na izpit
Magistrska naloga 620,00 – 310,00 ob oddaji dispozicije

– 310,00 ob oddaji magistrske naloge

Tiskano gradivo 12,00 ob prevzemu oz. ob 2. obroku šolnine (za podjetja) oz. ob 3. obroku šolnine (za študente)

*Študenti, ki so že plačali šolnino za letnik katerega opravljajo izpit. Cena velja za en pristop k izpitu.

Šolnina vključuje:  vpisnino (1. obrok), usmerjanje in svetovanje pri študiju, izvajanje izobraževalnega programa (kombinacija klasičnega in študija na daljavo preko e-učilnice in videokonferenčnega sistema BigBlueButton), uporabo E-učilnice in spletnega referata, osnovno študijsko gradivo v PDF obliki, trikratno opravljanje izpita, potrdila (o vpisu, o opravljenih izpitih, o pristopu k izpitu), študentsko izkaznico, članarino za knjižnico FKPV, brezplačen dostop do licenc za programsko zbirko Microsoft 365 app, brezplačen dostop do licenčnih Microsoft programov v sklopu programa Azure Dev Tools for Teaching.

Bon zvestobe v znesku 100,00 EUR; za študente, ki so diplomirali na FKPV in nadaljujejo študij na drugi stopnji FKPV.

Podjetja lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2023 in 3. obrok do 1. 4. 2023.

Študentje tujci plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2023 in 3. obrok do 1. 4. 2023.

Za izpite priznane na podlagi vlog za priznavanje izpitov z drugih visokošolskih zavodov, se šolnina ne zniža.

Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitno kasnejši izpis študenta.

Cenik je bil potrjen na 74. seji Upravnega odbora FKPV, dne 27. 6. 2022 in velja od 1. 10. 2022 za študijsko leto 2022/23.

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

ŠOLNINA ZA LETNIK
ZNESEK (EUR)
ROK PLAČILA
POSLOVNE VEDE III 3.950,00 plačilo v enkratnem znesku do vpisa
1., 2. oz. 3. letnik 4.150,00 obročno plačilo
 1. obrok 400,00 ob vpisu
 2. – 11. obrok 375,00 1. v mesecu

 

OSTALO
Vpisnina (ponavljanje letnika, absolvent, podaljšanje statusa) 560,00 ob vpisu
Vpisnina (evidenčni vpis, vpis kot občan) 390,00 ob vpisu
Dodatna študijska obveznost (izpit) 210,00 do prijave na izpit
Vloga za priznanje izpita, Vloga za Komisijo za znan. raz. delo in doktorski študij 50,00 ob predložitvi vloge
Zviševanje ocene 55,00 do prijave na izpit
Ponavljanje izpita (4., 5. in 6. opravljanje) 95,00 do prijave na izpit
Komisijski izpit (od 4. do 6. na zahtevo študenta ali predavatelja oz. 7. in vsi nadaljnji) 210,00 do prijave na izpit
Vrednotenje tujega izobraževanja (izdaja mnenja) 40,00 ob predložitvi vloge
Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti 210,00 ob predložitvi vloge
Izdaja dvojnika diplome 45,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika priloge diplome 65,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika študentske izkaznice 10,00 ob oddaji vloge
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih (diplomanti, izpisani, drugi) 14,00 ob naročilu
Potrditev učnega načrta (osebam, ki niso vpisane ne FKPV) 10,00 ob naročilu
*Cena izpita v primeru evidenčnega vpisa 210,00 do prijave na izpit
**Doktorska disertacija 1200,00
  • 1/3 ob ustreznosti dispozicije
  • 2/3  ob prijavi na zagovor

*Študenti, ki so že plačali šolnino za letnik katerega opravljajo izpit. Cena velja za en pristop k izpitu.

** 1/3 doktorske disertacije študent poravna ob prejemu sklepa Komisije za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij o ustreznosti dispozicije doktorske disertacije, preostali del (2/3) pa ob prijavi na zagovor doktorske disertacije.

Šolnina vključuje:  vpisnino (1. obrok), usmerjanje in svetovanje pri študiju, izvajanje izobraževalnega programa (kombinacija klasičnega in študija na daljavo preko e-učilnice in videokonferenčnega sistema BigBlueButton), uporabo E-učilnice in spletnega referata, trikratno opravljanje izpita, potrdila (o vpisu, o opravljenih izpitih, o pristopu k izpitu), študentsko izkaznico, članarino za knjižnico FKPV, brezplačen dostop do licenc za programsko zbirko Microsoft 365 app, brezplačen dostop do licenčnih Microsoft programov v sklopu programa Azure Dev Tools for Teaching.

Bon zvestobe v znesku 100,00 EUR; za študente, ki so diplomirali na FKPV in nadaljujejo študij na drugi stopnji FKPV.

Podjetja lahko plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2023 in 3. obrok do 1. 4. 2023.

Študentje tujci plačajo šolnino v treh obrokih, in sicer 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2023 in 3. obrok do 1. 4. 2023.

Za izpite priznane na podlagi vlog za priznavanje izpitov z drugih visokošolskih zavodov, se šolnina ne zniža.

Šolnina se plačuje v celoti v skladu s pogodbo, ne glede na morebitno kasnejši izpis študenta.

Cenik je bil potrjen na 74. seji Upravnega odbora FKPV, dne 27. 6. 2022 in velja od 1. 10. 2022 za študijsko leto 2022/23.

V ceno ni vključen DDV v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Naslov: FKPV, Lava 7, 3000 Celje

SKB
IBAN: SI56 0311 8100 0932 130
SWIFT/BIC koda: SKBASI2X

Koda namena: STDY

Sklic/referenca: SI00 + vpisna številka
(novo vpisani študentje, ki še nimajo vpisne številke, uporabijo cifre datuma rojstva brez pik)

Kontakt:
Petra Golob
03/ 428 55 57
petra.golob@fkpv.si

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki