Predstavitev predavateljev / Presentation of lecturers


dr. Marinka Vovk

Naslov predavanja:

Zagotavljanje krožnega ravnanja z viri na primeru Centrov ponovne uporabe

Povzetek predavanja: V prispevku se osredotoča na izzive nesorazmerno visoke porabe (zlasti neobnovljivih) naravnih virov in okoljskih storitev, ki jih udejanja mreža Centrov ponovne uporabe. V sistemih krožnega gospodarstva odpadkom dajejo vrednost, da jih transformirane v izdelke ohranijo čim dlje. Za prehod na bolj krožno gospodarstvo so potrebne spremembe celotnih vrednostnih verig, od spremenjene zasnove proizvodov prek novih poslovnih in tržnih modelov ter novih načinov spreminjanja odpadkov v vir do novih načinov ravnanja potrošnikov.

Ga. Marinka Vovk je po izobrazbi doktorica bioloških znanosti in specialistka podjetništva na Gea Collegu. Je direktorica podjetja EKO-TCE d.o.o. in socialnega podjetja Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P. Leta 2008 je bila pobudnica za ustanovitev podjetja Tehnološki center za aplikativno ekologijo in prevzela njegovo vodenje, leto kasneje je kot raziskovalka prevzela vzpostavitev in registracijo prvega socialnega podjetja v Sloveniji. Center ponovne uporabe, katerega vodenje je prevzela, je vzpostavil prvi tovrstni center za transformacijo odpadkov v izdelke z dodano vrednostjo v Sloveniji v Rogaški Slatini. V letih 2012-2014 je bila vodja projekta za vzpostavitev mreže centrov ponovne uporabe na sedmih lokacijah. Kot vodja projektov in raziskav je delno zaposlena tudi v drugih podjetjih. Je inovatorka in ima več patentov, od najbolj vidnih je patent Mobilna aplikacija 3R kot najpodjetniška eko ideja leta 2013. Leta 2006 je zaživela ideja »yellow bag«, ki je prehitela zakonodajo in jo danes uporabljajo domala vse občine. Popolna sprememba dotednjega načina zbiranja odpadkov je z implemenatcijo njene ideje Slovenijo dvignila na drugo mesto v Evropi, saj je sisitem enostaven in izredno učinkovit. Leta 2012 je registrirala prvo socialno podjetje v Sloveniji, CPU d.o.o., SO.P., ki je še vedno učni primer za številne bodoče socialne podjetnike. Nominirana je bila za Slovenko leta, za Delovo osebnost leta, je prejemnica mednarorodnih priznanj na področju ženskih inovacij. Je razvojnica in vodja projektov, kot je mednarodni projekt Surface, 2Sokorg, Socialna aktivacija, Retro permakultura za manj demence, Čaj za dva, Navdih trajnosti itd. Z idejami omogoča kreiranje novih zelenih delovnih mest predvsem za težje zaposljive, kar pripomore k reševanju okoljskih in družbenih problemov v lokalnih skupnostih. Na državnem in mednarodnem nivoju sodeluje na konferencah, pri oblikovanju zakonodaje, strokovnih pristopov in na inovativni ravni udejanja idejo kroženja virov v praksi.

Prof. dr. Ljupčo Sotiroski

Naslov predavanja:

Inovativne strategije krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj visokošolskega izobraževanja

Povzetek predavanja: Krožno gospodarstvo je pretežno nov koncept, ki se v globalnem okolju resno uvaja kot močan izziv in nuja. Članek strmi k analizi ključnega koncepta med poslovnim in visokošolskim okoljem, ravni ki sta neločljivo povezani in soodvisni kakor tudi priložnosti za nadaljnje izzive. Ideja je poudariti bistveni pomen in potrebo po resni predanosti ter odkriti vrednote krožnega gospodarstva, oblikovanja, modelov upravljanja, modularnih izdelkov, čistejših materialov in lažjega razgrajevanja. Sodoben in dobro oblikovan izobraževalni sistem je trdna platforma za vzpostavitev pristopa k močni in visoko konkurenčni strategiji za trajnostne poslovne inovacije krožnega gospodarstva.

Prof. dr. Ljupčo Sotiroski je zaposlen na Evropski Univerzi v Skopju, kjer poučuje na Pravni Fakulteti in Fakulteti za varnostne vede. Na Univerzi v Leidnu, na Nizozemskem, je opravil magisterij s področja mednarodnega zračnega prava in vesolja, nato pa doktorat na Univerzi Sv. Cirila in Metoda v Skopju, s področja mednarodnega prava in odnosov. V okviru projekta Jean Monnet je kot gostujoči profesor predaval na številnih mednarodnih inštitucijah. Njegova specializacija je osredotočena predvsem na Evropsko pravo, Transport (javni in zasebni), Mednarodno zračno in vesoljsko pravo, Mednarodno pravo, Onesnaževanje zraka, Varnost in varovanje, Vodenje projektov. Skozi svojo kariero raziskovalca in svetovalca je bil tesno vključen v različne državne projekte kakor tudi v projekte Evropske raziskovalne mreže. Je član predsedstva Evropskega gibanja za Makedonijo, za usklajevanje in približevanje zakona v procesu širitve k EU. Kot eden od vodilnih licenciranih mediatorjev in bivši predsednik Sveta za mediacijo, nastopa tudi kot izobraževalec za mediatorje in je podpredsednik Združenja za mediatorje v jugovzhodni Evropi (ustanovljen 2016 v Zagrebu). Pogosto gostuje kot govornik na različnih mednarodnih dogodkih in je avtor številnih člankov objavljenih v znanstvenih revijah. Predava na področjih; zakonodaje EU, mednarodnih organizacij, tveganj in groženj, reševanja konfliktov, strategije nacionalne varnosti, globalizacije. Raziskovalno področje pa usmerja v politike EU, krožno gospodarstvo in varstvo okolja, mediacijo, civilno letalstvo in pomorstvo. Zelo je predan vodenju projektov, trenutno je vodja Erasmus+ projekta CIRCECO “Online master study programme for CIRCULAR ECONOMY« in sodeluje na projektu na Erasmus Mundus-EC Mobility. Sodeluje in vodi mnoge znanstvene dogodke in mednarodne konference. Je pobudnik za tesnejše sodelovanje s poslovno skupnostjo in krepitev dialoga med mladim prebivalstvom.

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki