Študentski svet


Draga študentka/študent!

Beseda letošnjega študijskega leta 2023/24 je povezanost. Povezujemo se doma, v službi in tudi pri študiju. Drug drugega vzpodbujajte in pri tem daljšajte verigo medsebojne povezanosti.img_0475

Velja, da so spremembe edina življenjska konstanta. Zato bodite proaktivni, odgovorni, motivirani in skušajte preseči svoje pretekle sposobnosti, veščine, znanja in sezite po še več! Še več znanja, povezanosti, udeležbe pri študijskih in obštudijskih aktivnosti. Poskusite kar se da najbolje uresničiti svoj potencial za osebnostno rast in razvoj na različnih področjih življenja. Saj le ko delujemo celostno in usklajeno smo svoja najboljša celota! To pa nam omogoča splet medsebojne povezanosti.

Povabila bi vas, da ste nesebični ne le pri medsebojni pomoči pri učenju, a tudi, da se udeležujte obštudijskih dejavnosti in čim več sodelujete na »FKPV – Fakulteti, ki ponudi več!«  Na ta način pridobivate nove veščine komuniciranja, mreženja in sodelovanja, hkrati pa tlakujete pot po zaključenem študiju.

Predsednica ŠS FKPV, Lea Juha

Mail ŠS FKPV: fakulteta.fkpv@gmail.com

KOMERCIALA POSLOVNA INFORMATIKA TURIZEM VARNOSTNI MENEDŽMENT POSLOVNE VEDE
(podiplomski študij)
Maksima Korbar
Vesna Rihter
Anej Bezgovšek
Andrej Cepuš
Lea Juha
Inna Mantulina
Janez Arko
Matjaž Jazbec
Kristjan Majcen
Matej Gorenšek
Alan Kovačič
  • V Akademskem zboru sodelujejo vsi predstavniki študentov.
  • Matej Gorenšek, Alan Kovačič in Matjaž Jazbec zastopajo študente v Senatu.
  • V Upravnem odboru študente zastopa Inna Mantulina.
  • V Komisiji za kakovost sodeluje predstavnica študentov Maksima Korbar.
  • V Komisiji za študijske zadeve dodiplomskega študija študente zastopa Vesna Rihter, v Komisiji za študijske zadeve magistrskega študija pa Alan Kovačič.
  • Član Komisije za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij je Matej Gorenšek.
  • V Komisiji za izvolitev v nazive sodeluje Anej Bezgovšek.
  • Janez Arko in Alan Kovačič zastopata študente v Komisiji za pritožbe študentov.

Študentski svet je predstavniški organ študentov FKPV. Zastopa in zagovarja interese študentov ter obravnava in daje mnenja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet predstavlja glas študentov in deluje v njihovem interesu ter skladno s Poslovnikom o delu Študentskega sveta FKPV.

Vsako študijsko leto se določijo predstavniki programov, ki zbirajo mnenja, pripombe, opombe študentov in jih predstavijo na sejah Študentskega sveta.

komsama

IŠČETE TUTORJA?

Iskanje pomoči ni znak šibkosti, temveč je modrost. S tem pokažete, da ste odločni, da boste dosegli svoj cilj in da ste pripravljeni sprejeti pomoč. Tutor vam bo pomagal pri reševanju študijskih izzivov in pokazal pot k samostojnemu učenju.

POSTANITE TUTOR!

Tutorstvo je več kot le pomoč. Je tudi priložnost, da pokažete svoje znanje, da navdihujete druge in gradite skupnost, ki temelji na medsebojni podpori. Vaša predanost in podpora lahko spodbudita nekoga, da odkrije svoje skrite talente in strasti, ki bi jih morda brez vas nikoli ne bi našel.

Tutorstvo ni le naloga, je privilegij. Postanite tutor in bodite navdih in izvor motivacije za tiste, ki se še učijo.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki