Erasmus+ Sport 2018 »Aktivni in zdravi starejši olimpijci in paraolimpijci« AHOS


erasmus-logo-300x159

Fakulteta za komercialne in poslovne vede je uspešno prijavila projekt Aktivni in zdravi starejši olimpijci in paraolimpijci / Active and healthy olympic seniors (AHOS) v okviru programa Erasmus+ Sport 2018.  Mednarodni raziskovalni in razvojni projekt, v katerem smo nosilna institucija, bo trajal dve leti, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Skupna vrednost projekta je 45.070,00 EUR.

V projekt so vključeni partnerji:

Opis projekta:

Raziskovalno-razvojni projekt Aktivni in zdravi starejši olimpijci in paraolimpijci (Active and Healthy Olympic Seniors) proučuje telesno dejavnost državljanov EU, zlasti starejših, bivših vrhunskih športnikov, udeležencev olimpijskih in paraolimpijskih iger.

Pozitivni učinki redne gibalne oz. telesne aktivnosti se kažejo v boljšem telesnem in psihičnem zdravju, počutju in zadovoljstvu ljudi skozi celotno življenjsko dobo. Vrhunski športniki so v času tekmovalne kariere izjemno fizično aktivni, po koncu športne karier pa je njihova aktivnost v primerjavi z aktivnostjo v času aktivnega ukvarjanja s športom bistveno nižja. Cilj projekta je zmanjšati tveganja neaktivnega življenjskega sloga v skupini nekdanjih vrhunskih športnikov, starejših od 65 let.

Namen  projekta je na osnovi raziskave gibalne aktivnosti bivših vrhunskih športnikov (olimpijcev in paraolimpijcev) in eksperimentalnega vključevanja v vodeno vadbo pripraviti model vadbe za starejše.

Ugotovitve raziskave bi lahko prispevale k uspešnim prehodom po upokojitvi in služile kot osnova za predloge za celostno sistemsko podporo vrhunskim športnikom.

Cilj projekta je povečati možnosti starejših za vključevanje v telesno dejavnost s posebnim poudarkom na olimpijcih in paraolimpijcih po upokojitvi iz tekmovalnega športa. Ugotoviti želimo, kakšna je športna aktivnost bivših vrhunskih športnikov in kakšne podpore so deležni v partnerskih državah ter spoznati povezavo med športnimi aktivnostmi in zadovoljstvom z življenjem, samopodobo, občutkom zdravja oz. kakovostjo življenja.

S priročnikom za prilagojeni program telesne dejavnosti za starejše in delavnicami za vaditelje, bomo ponudili vodič za posameznike, nekdanje športnike in ne-športnike, izvajalce in organizacije, ki želijo izvajati programe telesne dejavnosti za starejše, ki spodbujajo dolgoročno zdravje in dobro počutje.

jozefpilsudskiuniversityofphysicaleducationinwarsaw-logologo_400x400oks-znak_slovenija-oks-zsz-si_lezece_rgblogo-nov-fkpv

 • Prvi mednarodni sestanek projektne skupine se je odvil na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju in na partnerski instituciji Olimpijski komite Slovenije v Ljubljani, 11.4.2021 – 12.4.2019. Več informacij o poteku sestanka si lahko preberete na naslednji povezavi AHOS.
 • Zaradi globalne pandemije COVID-19 je nosilna institucija projekta AHOS – Fakulteta za komercialne in poslovne vede, v mesecu juliju 2020, na pristojno agencijo (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) podala vlogo za podaljšanje projekta. Zaradi načrtovanih aktivnosti v sodelovanju s partnerji (sestanki in zbiranje podatkov, priprava programa na Poljskem in v Makedoniji) so nam odobrili podaljšanje projekta za 1 leto. Večina aktivnosti, ki smo jih lahko izvedli, je že opravljenih. Da bi lahko uresničili sodelovanje s partnerji, pa potrebujemo več časa in možnosti za fizično sodelovanje. V načrtu projekta je preizkusiti program vadbe za starejše na fakulteti na Poljskem, kar do nadaljnjega zaradi omejitev ukrepov za omejevanje epidemije ni mogoče. Novo obdobje trajanja projekta je 1.1.2019 – 31.12.2021.
 • Drugi mednarodni sestanek projektne skupine se je odvil na na sedežu partnerske fakultete Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw Faculty, Biała Podlaska na Poljskem. Sestanek je potekal 16. in 17.9.2021 v okviru 5. mednarodne znanstvene konference “Fizične dejavnosti pri invalidnih otrocih, mladini in starejših”. Več informacij najdete na naslednji povezavi AHOS.
 • Tretji mednarodni sestanek je potekal 21.11.2021 in 22.11.2021 v Skopju, Severna Makedonija, na sedežu partnerske institucije Give us Wings Association for people with disabilities, dysfunctions, special needs and rare diseases (Zdruzenie na gragjani za lica so disfunkcii, hendikep, retki bolesti i posebni potrebi Dajte ni krilja), association. Informacije o vsebini projekta in slikovno gradivo se nahaja na naslednji povezavi AHOS.
 • Projekt Aktivni in zdravi starejši olimpijci in paraolimpijci – AHOS, ki je sofinanciran s strani programa Erasmus + sport, se konec decembra 2021 zaključuje. Glavni cilj projekta je pripraviti predloge za večjo vključenost nekdanjih vrhunskih športnikov v redno športno dejavnost tudi v obdobju njihove starosti. Ustrezno načrtovana in izvajana redna športna vadba lahko pozitivno vpliva za zdravje in počutje ljudi. Seveda to velja tudi za nekdanje vrhunske športnike, pri katerih pa so bile tekom izvedene raziskave ugotovljene nekatere specifičnosti:
  • Vrhunski športniki so tekmovalno ukvarjanje s športom mnogokrat zaključili zaradi poškodb. Tudi športno aktivnost po »športni upokojitvi« najpogosteje zmanjšajo zaradi poškodb in težav z zdravjem. Zato je potrebno vadbo primerno načrtovati in ponuditi/izbrati tudi takšne aktivnosti, ki niso povezane z njihovim prvotnim športom. Med najpogostejše športno-rekreativne aktivnosti, v katere se vključujejo športniki po tekmovalni karieri, so: hoja, tek, pohodništvo, kolesarjenje, vadba v fitnesu. Naštete dejavnosti so skladne z dejavnostmi, ki so priporočljive tudi ta starejšo populacijo. Starejši športniki izražajo interes tudi za ukvarjanje z odbojko, plesom, plavanjem in terapevtsko rekreacijo. Večina jih navaja več kot samo eno športno dejavnost.
  • Pred pričetkom vključevanja v redno vadbo je potrebno opraviti zdravniški pregled oziroma svetovanje, da se preveri in ugotovi športnikovo zdravstveno stanje in funkcionalne zmožnosti.
  • Ob vključitvi v program redne vadbe je priporočljivo izvesti baterijo testov za ugotavljanje inicialnega stanja in po 6 mesecih ponoviti testiranje, da se vidi napredek.
  • Nekdanji športniki v povprečju presegajo priporočen obseg športne aktivnosti, saj so v povprečju športno aktivni 3 krat tedensko oz. 7 ur tedensko. Desetina jih je športno neaktivnih.
  • Med motivi za športno-rekreativne dejavnosti so v ospredju skrb za zdravje in dobro počutje, ohranjanje telesne kondicije ter sprostitev in zabava. Pri načrtovanju športnih aktivnosti moramo vključiti aktivnosti, pri katerih se bodo zabavali in sprostili in bo bolj kot rezultat, poudarjeno druženje.
  • Spodbudo za večje vključevanje bi jim predstavljala dostopnost do športnih objektov, raznovrstnost ponudbe športne vadbe, strokovno vodenje in druženje z nekdanjimi športnicami in športniki.
  • Velika večina vprašanih, po zaključeni tekmovalni karierni, nadaljuje z različnimi telesno gibalnimi dejavnostmi, pogrešajo pa podporo športnih organizacij pri vključevanju v športno-rekreativno vadbo in tekmovanja.
  • Svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot dobro oz. zelo dobro in so mnenj, da je najpomembnejši dejavnih skrbi za zdravje telesna aktivnost. Ena tretjina jih meni, da imajo preveliko telesno težo (kar je manj kot v splošni populaciji), dobra desetina jih ima previsok krvni tlak.

 • Med načrtovane rezultate projekta lahko izpostavimo tudi pripravo predlogov, kaj je potrebno in primerno storiti, da se bo število nekdanjih vrhunskih športnikov, ki bodo redno športno aktivni povečalo. Pri tem lahko vsekakor izpostavimo sledeče:

  • spodbuda za nekdanje vrhunske športnike je organizirana športna dejavnost, ki vključuje tudi rekreativna tekmovanja na lokalni in nacionalni ravni ter morda tudi možnost udeležbe na mednarodnem veteranskem / seniorskem tekmovanju,
  • nekateri primeri dobre prakse, iz sodelujočih držav, predstavljajo posebne pogoje za koriščenje javnih vadbenih površin, dvoran, objektov, kjer imajo vrhunski športniki posebne pogoje in ugodnosti (»kartica športnika veterana« za brezplačno uporabo športnih objektov v lokalni skupnosti),
  • vključenost v športno panogo po zaključku tekmovalne kariere, športnikom omogoča stik s športom. Nekdanji vrhunski športniki so lahko odlični promotorji športa in prispevajo k večji vključenosti otrok, mladine, odraslih in seniorjev v šport. Hkrati pa so s tem športno dejavni tudi sami.

Končni rezultati projekta bodo dolgotrajno uporabni, saj smo na podlagi ugotovitev in rezultatov pripravili model vključevanja nekdanjih vrhunskih športnikov v programe športa in priročnik, ki bo v pomoč organizacijam in posameznikom, ki bodo želeli v programe športnih aktivnosti vključiti nekdanje vrhunske športnike. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati v slovenskem, angleškem, poljskem in makedonskem jeziku.

 

MODEL ZA VKJLJUČEVANJE NEKDANJIH VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV V REDNE TELESNE AKTIVNOSTI 

A MODEL FOR ENGAGING FORMER ELITE ATHLETES IN REGULAR PHYSICAL ACTIVITY-ENG.

MODEL PROMOWANIA REGULARNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD BYŁYCH SPORTOWCÓW WYCZYNOWYCH-POL.

МОДЕЛ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ПОРАНЕШНИ ЕЛИТНИ СПОРТИСТИ ВО РЕДОВНА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ-MCD.

PRIROČNIK ZA VADBO ŠPORTNIKOV SENIORJEV-SLO

A MANUAL FOR REGULAR PHYSICAL ACTIVITY FOR FORMER ELITE ATHLETES-ENG.

 

prenos

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki