Strokovna revija


Revija Poslovna spoznanja je interdisciplinarna  strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja ekonomije, turizma, informatike in varnostnega menedžmenta. Vsebina ni omejena zgolj na navedene tematske sklope, ampak smo odprti za vaše predloge. Še posebej želimo objavljati prispevke, ki obravnavajo nove in aktualne teme in predstavljajo dosežke v stroki ter njihovo uvajanje in uporabo v praksi.

  • Namen revije je, da magistrski in doktorski študenti naše fakulteta lahko objavijo ugotovitve v času študija in  pripravah na zaključek le-tega (magistrska in doktorska dela).
  • Cilj strokovne revije je, da z leti preraste v znanstveno in z rezultati dela potrdi kakovost študija in izobraževanja na Fakulteti za komercialne in poslovne vede.
  • Prva številka revije Poslovna spoznanja bo izšla v začetku 2023, načrtujemo pa vsaj dve številki letno.

Glavni urednik revije doc. dr. Bojan Macuh skupaj z soustvarjalci revije vabim raziskovalce in predavatelje, da se nam pridružite. 

Navodila avtorjem

V reviji objavljamo strokovne članke avtorje v slovenskem, angleškem, hrvaškem, bosanskem in srbskem jeziku. Objavljamo izključno dela, ki še niso bila objavljena v kakšni drugi strokovni reviji. Avtorji so odgovorni za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Prispevki niso honorirani, objava le-teh pa se ne zaračunava.

Besedilo oblikujte skladno z navodili. Na začetku članka, takoj za naslovom v izvirnem in angleškem jeziku, naj bo navedba vas kot avtorja, pod njim vaš akademski naziv, afiliacija (organizacija, vključno s poštnim naslovom organizacije, krajem in državo) ter vaš e-mail. V kolikor je več avtorjev po enakem sistemu, navedite tudi ostale avtorje. Sledi krajši povzetek v izvirnem jeziku prispevka v obsegu 250 besed in do 5 ključnih besed. Struktura članka naj sledi IMRAD strukturi. Celotni obseg članka naj bo do 35.000 znakov brez presledkov. Pri tem se ne upošteva obseg virov in prilog. Članki naj bodo pred objavo obvezno lektorirani, avtorji pa ste odgovorni za jezikovno ustreznost. V besedilu naj ne bo opomb. Morebitne le-te naj bodo kratke in navedene skupaj z literaturo na koncu besedila. Seznam citiranih virov oblikujte po APA-standardu. Na koncu prispevka naj bodo navedeni po abecednem redu.

Članki bodo objavljeni v bibliografski sistem Cobiss.

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na e-mail bojan.macuh@guest.arnes.si.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki