Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017/2018


karierna-pot-2017Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije – programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« in 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Predstavitev projekta Integrirani turistični produkt slovenske Istre 

Bistvo projekta: Zaenkrat še ne obstaja celosten pregled ponudbe istrskega podeželja za potrebe turizma kot izhodišče za oblikovanje integralnega turističnega produkta. Primanjkuje tudi informacij o dogajanjih, dogodkih na podeželju, ki bi zapolnjevali prosti čas obiskovalcev.

Traven, zavod za ohranjanje kulturne dediščine in razvoj podeželja, si preko povezovanja ponudnikov in iskanja družnih učinkov prizadeva za razvoj ponudbe podeželskega turizma na področje slovenske Istre, kjer je težava premajhna izkoriščenost namestitvenih zmogljivosti in odsotnost prepričanja, da je oddajanje namestitvenih zmogljivosti  donosna dejavnost, kar se odraža v pomanjkanju prizadevanj po obnovi izvirne istrske podeželske arhitekture, ki bi jo lahko izrabili za razvoj namestitvenih zmogljivosti na podeželju in s tem prispevali h gospodarskemu preporodu podeželja.

Nujna je uporaba sodobnih IT rešitev. Skupaj lahko ustvarimo več dodane vrednosti na podeželju slovenske Istre, zato želimo obstoječi spletni portal www.traven.si ponuditi  kot najpopolnejši vir informacij o dogajanjih v Slovenski Istri, pa tudi o kulturno dediščinskih in naravnih znamenitostih ter sekundarni turistični ponudbi »iz ene roke«, saj se tu kaže precejšen zaostanek.

Cilji projekta:

  • Dolgoročno prispevati k povečanju uporabe turističnih zmogljivosti slovenske Istre
  • Izrabiti e-vire za predhodno animacijo potencialnih obiskovalcev
  • Izgraditi učinkovit obveščevalni sistem o možnostih za preživljanja prostega časa v realnem času, ko so turisti že na predmetni lokaciji
  • Prispevati k povečanju zasedenosti prenočitvenih zmogljivosti v slovenski Istri v pred-  in posezoni s ponudbo aktivnosti in dogajanj prek portala Traven.

Projektna rešitev:

  • študenti bodo zasnovali in izvedli spletno raziskavo virov, ki jih za potrebe turizma premore podeželje slovenske Istre, jih predstavili v urejeni obliki na portalu, pripravili zaključno poročilo in ga javno predstavili.
  • aktiviranje in testiranje dogodkovnega modula na portalu
  • uporaba družbenih omrežij Instagram in facebook za promocijo turistične ponudbe podeželja slovenske Istre.

Faze projekta:

1. Načrtovanje aktivnosti

2. študij področja

3. Izdelava pregledne analize:

a. prenočitvenih zmogljivosti na podeželju iz spleta vklj. vnašanje v informacijski portal

b. dodatne turistične ponudbe iz spleta  (vinske kleti, oljčno olje,  agencijska ponudba, outdoor aktivnosti,  kmetijski pridelki in zelenjava, kulinarika,  …) vklj. vnašanje v informacijski portal

c. e-prodajnih poti in tradicionalnih (t.i. »opeka in malta«) prodajnih poti (kdo je kdo)

4. Instaliranje dogodkovnega modula in njegovo testiranje v realnem času ter polnjenje z vsebinami (ponudba na podlagi analize)

5. Promocija turistične ponudbe na socialnih omrežjih  (instagram, facebook)  v času izvajanja projekta

6. Priprava zaključnega poročila in javna predstavitev rezultatov.

Način izvajanja: Študenti si bodo  ogledali primer ponudbe integriranega turističnega izdelka na podeželju ter opravili študijsko pot po kulturnih in naravnih znamenitostih istrskega podeželja. Obiskali bodo partnersko organizacijo in  spoznali, kako deluje, kakšna je njena vizija in s kakšnimi problemi se sooča. Večina aktivnosti pa bo potekala prek spleta in virtualnega spletnega okolja slovenske Istre s pomočjo geokodiranih podatkov, informacij iz spleta  in programskih orodij.

Koristi za študente: vključeni študenti dobijo poleg praktičnih izkušenj tudi plačilo za svoje delo in sicer bruto 9 eur/uro oziroma največ bruto 360 eur/mesec za največ 4 mesece (v enem mesecu se dela največ 40 ur). Poleg tega naj poudarimo, da je z vidika ustvarjanja kariere sodelovanje v takšnem projektu tudi izjemna poslovna priložnost, saj študent poleg izkušenj in poznanstev v tem podjetju pridobi tudi odlične reference za sodelovanje z drugimi podjetji oziroma pri drugih projektih v prihodnje.

Pogoj za vključitev študenta: urejen status študenta in možnost izplačila na njegovo študentsko napotnico, kar pomeni, da ne sme biti redno zaposlen niti prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.

Termin: delo na projektu bo potekalo predvidoma od marca 2018 do konca junija 2018.

Koordinatorka projekta: mag. Petra Vovk Škerl

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki