Raziskovalna poročila


  • PRIPRAVA NA DRUGO KARIERO V ČASU UKVARJANJA Z VRHUNSKIM ŠPORTOM

Raziskovalni projekt Priprava na drugo kariero v času ukvarjanja z vrhunskim športom je bil izveden v partnerskem sodelovanju med Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez, Slovensko olimpijsko akademijo in Fakulteto za komercialne in poslovne vede.

Trajanje: 1. 7. 2013 do 31. 8. 2015
Koordinator projekta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut

Priprava na drugo kariero v času ukvarjanja z vrhunskim športom (povzetek zaključnega poročila raziskovalnega projekta)

_____________________________________________________________________________________________________________________

  • PROJEKTNO DELO ZA PRIDOBITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ IN ZNANJ ŠTUDENTOV V DELOVNEM OKOLJU – INOVATIVNE REŠITVE ZA KRAJŠE DOBAVNE POTI

Javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in zanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«

  1. Projekt: ANALIZA DEJAVNOSTI IN ZASNOVA SPLETIŠČA ZA KRAJŠO DOBAVNO POT GRADBENIH STORITEV
  1. Projekt: VZPOSTAVITEV ENOTNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA KRAJŠE DOBAVNE POTI SLOVENSKE ISTRE

Trajanje: 1. 4. 2023 – 31. 8. 2023 

Koordinator projekta: mag. Petra Vovk Škerl

ZAKLJUČNI ELABORATI:

Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti slovenske Istre

Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev

Raziskava trga

Predlog spletne strani

logo-222

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki