Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016/2017


karierna-pot-2017

Predstavitev projekta

Bistvo projekta: Socialni inženiring predstavlja nevarnost sodobne družbe, predvsem za manjša lokalna okolja. Četudi ni povezan izključno z napadi na informacijske sisteme, je njegov razmah v zadnjem obdobju prav zaradi razvoja in pomena informacijskih sistemov izjemno povečan. Tako za posameznike, kot za delovanje podjetij je pomembno da je zavedanje omenjenega tveganja, oziroma razumevanje socialnega inženiringa na dovolj visoki ravni. Pod mentorstvom pedagoških mentorjev bodo študentje izvedli poglobljeno raziskavo in na osnovi izsledkov pripravili program za krepitev razumevanja socialnega inženiringa. Študentje bodo podpori mentorja iz podjetja spoznali coaching.

Potek in način dela: Ob podpori pedagoških mentorjev, ki so strokovnjaki za ekonomijo, metodološko področje in vodenje ter za področje poslovne informatike, oz. novih tehnologij bodo študenti zasnovali izvedli raziskavo o razumevanju socialnega inženiringa v štirih korakih: 1. načrtovanje metode dela in priprave vprašalnika 2. izvedba anketiranja in spremljanje aktivnosti 3. obdelava in analiza podatkov 4. interpretacija rezultatov in ugotovitev, izdelava elaborata. Nekaj dela torej študenti opravijo doma oziroma na nedoločeni lokaciji, nekaj dela pa opravijo v podjetju samem – tu gre seveda izključno za delo, ki je vezano na izbrani projekt.

Koristi za študente: vključeni študenti dobijo poleg praktičnih izkušenj tudi plačilo za svoje delo in sicer bruto 9 eur/uro oziroma največ bruto 360 eur/mesec za največ 4 mesece (v enem mesecu se dela največ 40 ur). Poleg tega naj poudarimo, da je z vidika ustvarjanja kariere sodelovanje v takšnem projektu tudi izjemna poslovna priložnost, saj študent poleg izkušenj in poznanstev v tem podjetju pridobi tudi odlične reference za sodelovanje z drugimi podjetji oziroma pri drugih projektih v prihodnje.

Pogoj za vključitev študenta: urejen status študenta in možnost izplačila na njegovo študentsko napotnico, kar pomeni, da ne sme biti redno zaposlen niti prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.

Termin: delo na projektu bo potekalo predvidoma od junija do konca septembra 2017.

ZAKLJUČNI ELABORAT

Koordinatorka projekta: mag. Petra Vovk Škerl

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki