Karierni center FKPV


Projekt: Razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu

1) Naziv operacije

Razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu .Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

2) Kratek opis operacije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013 do 2015, v okviru katerih se bo izvajalo svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in lažje vključevanje na trg dela. Usmerjene k razvoju karierne orientacije ter izvajanju aktivnosti znotraj kariernih centrov in sicer nadaljnje delovanje kariernih svetovalcev in/ali delovanje koordinatorja v okviru visokošolskih zavodov ter izobraževanja in usposabljanja le teh doma ali v državah članicah EU; predstavitve podjetij na fakulteti, neposredne obiske v bodoča delovna okolja diplomantov, predstavitve programov in profilov diplomantov potencialnim delodajalcem in organizacija ostalih dogodkov. Pri tem bo dan poudarek h krepitvi dela z delodajalci ter vključevanju oseb s posebnimi potrebami.

Namen javnega razpisa je spodbujati nadaljnjo dejavnost in razvoj karierne orientacije, predvsem kariernega svetovanja za študente v visokošolskem izobraževanju z namenom pravočasnega načrtovanja in razvoja karier bodočih visokokvalificiranih kadrov. Predstavitve v okviru javnega razpisa bodo omogočile pridobivanje izkušenj kariernih svetovalcev na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja, medtem ko bo organizacija opredeljenih dogodkov pripomogla k osveščanju študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela ter povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci.

Cilj javnega razpisa je podpreti nadaljnji razvoj kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepiti sodelovanje kariernih centrov z delodajalci oziroma neposreden vstop diplomantov v bodoča delovna okolja, kar bo pripomoglo tudi k uresničevanju ciljev strategije Evropa 20202.

Deležniki: Projekt bo osredotočen na vse deležnike, torej na študente, diplomante, zaposlene, predavatelje in delodajalce.

Aktivnosti: V okviru projekta bodo potekale številne aktivnosti. Vsaka izmed njih bo prispevala k izboljševanju izvajanja delovanja kariernega centra FKPV, povečanju zadovoljstva deležnikov, kakovosti študijskih programov in z njimi pridobljenih kompetenc študentov.

3) Naziv upravičenca: FKPV, Lava 7, 3000 Celje

4) Višina javnih virov financiranja: 79.835,00 EUR

5) Trajanje projekta: 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015

6) Kontaktne osebe: Tamara Pečar/Katja Špegelj (03/428 55 91), mag. Tatjana Dolinšek (03/428 55 92)


DOGODKI V OKVIRU PROJEKTA

 • Delavnica “Učinkovit pristop k učenju”
 • Okrogla miza “Karierna usmeritev in pomen kariernega načrtovanja in vseživljenskega učenja”.
 • Ogled podjetja Komptur d.o.o.
 • Delavnica “Izdelava poslovnega načrta”
 • Ogled hotela Triglav Dobrna in podjetja EGT d.o.o. Žalec
 • Predstavitev študijskih programov (Poslovna informatika I. in II.)
 • Predstavitev podjetja Relax Turizem d.d.
 • Predstavitev študijskih programov (Turizem I. in II.)
 • Predstavitev podjetja KIK IT, Računalniške storitve in izobraževanje
 • Delavnica »Samozavestni pri iskanju zaposlitve«
 • Predstavitev podjetja GO-SPAS d.o.o.
 • Predstavitev podjetja Agencija za spletno storitve noviSplet.com, Atribut d.o.o.
 • Delavnica Spletni dizajn
 • Ogled podjetiij; Relax d.o.o. – Slovenj Gradec, Prefect d.o.o. – Maribor in Terme Lendava d.d. – Lendava
 • Seminar: Pravice oseb s posebnimi potrebami v zvezi z delom in zaposlitvene možnosti
 • Ogled Hotela Kempinski v Portorožu in ogled Zavarovalnice Adriatic Slovenica d. d. v Kopru
 • Ogled Term Zreč
 • Predstavitev podjetja Atlantic grupa
 • Predstavitev podjetja Partner team, d.o.o. ter kratka delavnica na temo kariernega svetovanja
 • Ogled Abanke v Celju
 • Delavnica: Računovodstvo z uporabo računalniškega programa
 • Računovodstvo z uporabo računalniškega programa
 • Obisk Term Dobrna
 • Ogled Thermane Laško
 • Karierno svetovanje za študente

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Karierni center FKPV je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokošolskem šolstvu organiziral predstavitev naslednjih študijskih programov:

 • Komerciala I. in II. stopnja, ter profila diplomiranega ekonomista,  ter magistra poslovnih ved
 • Turizem I. in II. stopnja, ter profila diplomiranega organizatorja turizma ter magistra turizma
 • Poslovna informatika I in II. stopnja ter profila diplomiranega poslovnega informatika in mag. poslovne informatike.

Namen predstavitve je, da delojemalcem iz ožje in širše okolice predstavimo splošne ter predmetno specifične kompetence posameznih študijskih programov ter profile naših diplomantov ter na ta način pripomoremo k večji zaposljivosti naših diplomantov.


Dne, 28. marca 2014, smo se študentje FKPV z avtobusom napotili na poučno ekskurzijo v podjetje Unitur d.d. v Zreče. Že na poti nas je v prijetnem vzdušju spremljala spomladanska prebujajoča se narava. V  podjetju Unitur d.d. so nas sprejeli s prijaznostjo in pripravljenostjo podeliti z nami dragocene izkušnje, ki jih imajo v podjetju na kadrovskem področju. Predstavnica odnosov z javnostjo ga. Tina Tinka Kovačič nas je seznanila z njihovimi štirimi dejavnostmi, ki so zelo raznolike tako po kadrovski, kot tudi po tehnološki plati. Izvedeli smo kako pomembno je razvijati določene kompetence za posamezne  poklice in še posebej, za delovna mesta, ki nemalokrat niso povezana s določenimi poklici.

Pod vodstvo menedžerja za kakovost  g. Gorazda Haliča smo nadaljevali ogled hotelskega kompleksa. Predstavil nam je zahtevnosti posameznih delovnih mest znotraj  različnih  delovnih situacij iz njihove vsakdanje  prakse. Spoznali smo marsikatero  inovativno skrivnost  in iskrive načine g. Gorazda Haliča, kako  se pod njegovim vodstvom  pripravljajo na posamezne skupine kupcev in z izjemno iskrivo inovativnostjo rešujejo marsikatero težavo in oviro ter jih spreminjajo  v kakovostne in iskrive rezultate zadovoljnih kupcev.

 Za prijazen sprejem se zahvaljujemo timu podjetja UNIOR d.d.


Tematska delavnica: Pravice oseb s posebnimi potrebami v zvezi z delom in zaposlitvene možnosti

V okviru razpisa Karierni center FKPV smo 18.11.2013 organizirali tematsko delavnic delavnico na temo: Pravice oseb s posebnimi potrebami v zvezi z delom in zaposlitvene možnosti. Delavnico sta izvedli sodelavki iz podjetja Racio, d.o.o. Udeležilo se jo je 18 študentov. Delavnica je vključevala naslednje vsebine: učinkovito vstopanje na trg delovne sile, zaposlitvena rehabilitacije ter prikaz oblik zaposlovanja invalidov s praktično predstavitvijo obravnave.


Predavanje: Prilagoditev študija za osebe s posebnimi potrebami

Karierni center FKPV je v okviru javnega razpisa za sofinanciranje nadaljnjega izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013 do 2015 dne 15.11.2013 izvedel predavanje na temo: Prilagoditev študija za osebe s posebnimi potrebami. Predavanje, delavnico in okroglo mizo sta izvedli sodelavki podjetja Racio, d.o.o. Aktivnost je potekala v okviru 5. Mednarodne znanstvene konference, udeležeilo se jo je 12 predavateljev in predstavnikov podjetij.

——————————————

Projektna enota za izvajanje kohecijske politike

Projekt Razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu, delno financira Evropska unija, in sicer v okviru Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki