KA2 Erasmus+ »Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach« InVent


erasmus-logo-300x159                                   gecko

Fakulteta za komercialne in poslovne vede se je prijavila in bila izbrana kot partner v okviru mednarodnega  projekta KA2 Erasmus+ InVent – »Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach«. Projekt traja od 1.10.2017 do 30.9.2019. Skupna vrednost projekta je 21.076,00 EUR. Spletna stran projekta http://www.invent.international/

Prijavitelj projekta je Gecko Programmes Ltd, v projekt pa so vključeni partnerji 5-tih držav:

Opis projekta:

Namen projekta je kreirati nove pristope k izobraževanju in usposabljanju višješolskih učiteljev, učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja bodočih organizatorjev dogodkov. Podlaga za razvoj projekta in orodij za izobraževanje, bo analiza nacionalnih poklicnih standardov v vseh petih partnerskih državah EU. Namen projekta je povečati vključenost in dostop do formalnega / neformalnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati in razširi ponudbo inovativnih visokokakovostnih učnih priložnosti, v smislu odziva zasnove učnih vsebin, glede na povpraševanje trga dela.

Cilj projekta je definicija in razvoj kompetenc in spretnosti, ki jih potrebujejo pedagoški delavci in strokovnjaki s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, za izobraževanje strokovnega kadra s področja organizacije dogodkov in prireditev.

Z identifikacijo profila spretnosti in sposobnosti uspešnega organizatorja dogodkov in ob  upoštevanju poklicnih spretnosti, ki so osrednjega pomena za vlogo organizatorja dogodkov, ter z analizo vrzeli bomo razvili modularni koncept poučevanja, ki bo na voljo v jezikih partnerjev. Znanje, pridobljeno med usposabljanjem in razvito gradivo se bo nato uporabilo v zaključnem delu projekta, ki zajema testiranje pridobljenega znanja in veščin s pilotnim poučevanjem in gradnjo portfelja.

Poleg zgoraj navedenih prednostnih aktivnosti projekt prinaša pozitivne koristi:

Za partnerje

– izmenjava spretnosti in sposobnosti organizacije vodenja dogodkov v partnerskih državah

– priložnost za izboljšave kurikulumov in skupnih dostopnih gradiv (delovni zvezki, vodnik za učitelje, učni načrti, kreativni viri, kreativne strategije)

– uporaba inovativnih metod za vključevanje, motiviranje in opremljanje učencev s spretnostmi, ki ustrezajo njihovim potrebam

– povečane dejavnosti EU, zmožnost razvijanja novih storitev v času, ko se zmanjšujejo nacionalni proračuni za izobraževanje učencev, vključuje tudi proračune za usposabljanje osebja

– motiviranje učencev, študentov, napredovanje v druge oblike učenja ali priložnosti za vključevanje

– večje razumevanje drugih kultur EU in državljanstva EU

Za pedagoški kader

– usmerjene spretnosti in znanja

– večja motiviranost za razvoj ciljnih storitev usposabljanja, ki bolje ustrezajo potrebam učencev

– boljše razumevanje potreb učencev in kako zagotoviti kurikulum za zadovoljevanje teh potreb

– priložnost za preizkušanje idej in izmenjava izkušenj

Za učence in študente v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju

– učenje vsebin, ki so povezane in usmerjeno v delo

– priložnosti za napredovanje in priznavanje kompetenc in spretnosti

– dostop do učenja brez finančnih ovir

– izboljšana stopnja motivacije in samozavesti

29695545_1481432498651948_7809221994330599563_n

Sledite aktivnostim in dogodkom v okviru projekta na FB  https://www.facebook.com/pg/invent123/posts/?ref=page_internal

Utrinki prvega delovnega sestanka v Wolverhamptonu, Anglija.

 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede je bila gostiteljica 4. mednarodnega sestanka v okviru projekta Erasmus+ Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach »InVent«.

2

1

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki