Predstavitev fakultete


Študij, ki ga izberemo, je naša stvar.
Mi smo ta študij.

intertablaFakulteto za komercialne in poslovne vede že od ustanovitve odlikujejo osredotočenost na študente, dostopne šolnine in odlični materialni pogoji za študij. Kot ena od večjih zasebnih visokošolskih organizacij v Sloveniji, se intenzivno povezuje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi tako v Sloveniji kot izven slovenskih meja. S skrbno zasnovanimi in kakovostno izvajanimi študijskimi programi skrbimo za vrhunske kadre – diplomante, magistre in doktorje z izrazito usmerjenostjo v prakso.

Z aplikativnimi in raziskovalnimi projekti, z ustreznim izborom tem diplomskih, magistrskih in doktorskih del ter z vključevanjem obvezne delovne prakse študentov v študijski proces povečujemo raven strokovne odličnosti, delovnih kompetenc in zaposljivosti študentov.

Ker na FKPV študij poteka v strnjenih modulih in v popoldanskem času ter s kombinacijo študija v živo ali na daljavo,  ga izberejo ljudje, ki želijo ob študiju imeti čas za uresničevanje drugih življenjskih izzivov. Med našimi diplomanti so uspešni podjetniki, bančniki, poslovni informatiki, delavci v turizmu in varnostnem menedžmentu.

OD DIPLOME DO MAGISTERIJA IN DOKTORATA

Vsebina študijskih programov se stalno dopolnjuje in sledi potrebam na trgu. Vsi naši študijski programi so ustrezno akreditirani, javnoveljavni in mednarodno primerljivi.

Na dodiplomski ravni ponujamo štiri programe:
■ Ekonomisti in ekonomistke z diplomo študija Komerciala I imajo širok izbor možnosti za zaposlitev;
 Diplomirane poslovne informatike in informatičarke, ki so študirali v programu Poslovna informatika I, poleg znanj s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije odlikujejo tudi poslovna znanja;
 Študentje in študentke smeri Turizem I so zaradi strokovnih znanj in pridobljenih praktičnih izkušenj, po diplomi zaželen kader v mnogih turističnih podjetjih in organizacijah v Sloveniji in v tujini;
 Diplomirani varnostni menedžerji in menedžerke se po študiju Varnostnega menedžmenta I uspešno vključujejo v reševanje poslovnih varnostnih izzivov, ne le v varnostnih organizacijah, temveč tudi v velikih korporacijah, ki se zavedajo pomena varnosti poslovanja.

Študentje vseh dodiplomskih programov na FKPV ter diplomanti drugih fakultet pri nas izbirajo magistrski študij Poslovne vede II, s smermi komerciala, poslovna informatika, turizem in varnostni menedžment. S poglobljenim znanjem še lažje najdejo pravo zaposlitev zase. Pri tem jim je v pomoč tudi delovanje Kariernega centra FKPV, ki povezuje in nadgrajuje vse svetovalne aktivnosti na fakulteti ter skrbi za partnerske povezave z delodajalci.

Raziskovalno usmerjeni posamezniki se po dokončanju druge stopnje študija odločajo za doktorski študij Poslovne vede III. Z lastnim znanstvenim delom s področja komercialnih ved, poslovne informatike ali turizma pridobijo naziv doktorja oz. doktorice znanosti.

PRILOŽNOSTI ZA MEDNARODNE IZKUŠNJE    

Pomemben del pridobivanja znanja in izkušenj so možnosti za sodelovanja v okviru pogodb, ki jih ima FKPV z uglednimi tujimi visokošolskimi institucijami in kadrovskimi agencijami ter vpetost FKPV v mednarodne izmenjave Erasmus+. Poleg študija v Celju in na dislociranih enotah po vsej Sloveniji, programe FKPV že od leta 2009 izvaja tudi enota v Salzburgu v Avstriji.

FKPV – Fakulteta, ki ponudi več!

Spoštovani študentje, spoštovane študentke,

prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani Fakultete za komercialne in poslovne vede. Veseli me, da ste se odločili za študij pri nas in trudili se bomo, da vaše zaupanje tudi upravičimo. Skupaj s sodelavci bomo še naprej uresničevali poslanstvo naše fakultete, to je približati znanje čim širši javnosti in zagotavljati gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene in kompetentne kadre. Naša odgovornost je, da usposabljamo in izobražujemo odgovorne državljane za demokratično družbo, ustvarjalno in profesionalno delovno okolje, s čutom do narave in sočloveka. Naši študentje in diplomanti ste naše ogledalo in naš ponos, zato si želimo čim več motiviranih študentov, ki bodo v poslanstvu, viziji in strategiji fakultete prepoznali vrednote, s katerimi lahko gradijo svojo kariero in obogatijo osebnostni razvoj.

V tem študijskem bomo praznovali 20-letnico ustanovitve in ponosni smo na skupaj prehojeno pot. V tem času smo se iz visoke šole preoblikovali v fakulteto, akreditirali devet študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah, organizirali študij po različnih krajih v Sloveniji in tujini ter številnim študentom omogočili razvoj njihove karierne poti. Do sedaj je študij pri nas uspešno zaključilo že preko 5.000 diplomantov. Naš cilj je usposobljenost za delo, za podjetnost, za spremembe, za življenje. Smo mreža ljudi, ki smo povezani pred, med in po zaključku študija. V predavalnicah, pri delu, v življenju drug drugega spodbujamo pri iskanju znanja in dela, pri vzpostavljanju poslovnih in drugih vezi. Zato se bomo pri našem poslanstvu še naprej trudili, da bomo upravičili vaše zaupanje in izpolnili vaša pričakovanja. Pri tem računamo tudi na vas.

doc. dr. Tatjana Dolinšek, dekanja FKPV

Poslanstvo FKPV je približati možnost pridobivanja visoke strokovne izobrazbe študentom in zagotavljati gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene kadre, ki bodo kompetentno opravljali zahtevna strokovna dela s širšega področja poslovnih ved na različnih ravneh v organizacijah.

FKPV bo postala najboljša zasebna izobraževalna institucija s področja poslovnih ved v Sloveniji, prepoznavna kot ena boljših tudi v evropskem merilu.

FKPV utrjuje akademsko skupnost izvajalcev pedagoškega procesa, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Svoje raziskovanje, izobraževanje, javno delovanje in razmerja med člani utemeljuje na vrednotah:

 • Osredotočenost na študente
 • Odgovornost do družbe in okolja ter etičnost
 • Akademska svoboda in profesionalnost
 • Avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in religij

MEJNIKI

2003 Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka komercialna šola Celje
2004
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k visokošolskemu študijskemu programu Komerciala
 • Vpis v evidenco visokošolskih zavodov RS pod zaporedno št. 14
 • Vpis prve generacije študentov v študijski program Komerciala;
2006
 • Otvoritev knjižnice
 • Podelitev diplom prvim diplomantom VKŠ Celje
2007 Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k študijskem programu druge stopnje
2008 Vpis v evidenco raziskovalnih organizacij; Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo o preoblikovanju VKŠ Celje v Fakulteto za komercialne in poslovne vede
2009
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k ustanovitvi nove dislocirane enote v Salzburgu, Avstrija
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k študijskemu programu tretje stopnje Poslovne vede;
2014 Soglasje NAKVIS (ponovna akreditacija) k študijskima programoma prve in druge stopnje Komerciala
2015 Mednarodna akreditacija Acquin za študijski program prve stopnje TurizemSoglasje NAKVIS (ponovna akreditacija) k študijskima programoma prve in druge stopnje Poslovna informatika
2016 Soglasje NAKVIS (ponovna akreditacija) k študijskima programoma prve in druge stopnje Turizem, študijskemu programu tretje stopnje Poslovne vede ter zavoda Fakultete za komercialne in poslovne vede.
2020

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki