Predstavitev fakultete


studiraj-si

Spoštovani študentje, spoštovane študentke,

prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani Fakultete za komercialne in poslovne vede. Veseli me, da ste se odločili za študij pri nas in trudili se bomo, da vaše zaupanje tudi upravičimo. Skupaj s sodelavci bomo še naprej uresničevali poslanstvo naše fakultete, to je približati znanje čim širši javnosti in zagotavljati gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene in kompetentne kadre. Naša odgovornost je, da usposabljamo in izobražujemo odgovorne državljane za demokratično družbo, ustvarjalno in profesionalno delovno okolje, s čutom do narave in sočloveka. Naši študentje in diplomanti ste naše ogledalo in naš ponos, zato si želimo čim več motiviranih študentov, ki bodo v poslanstvu, viziji in strategiji fakultete prepoznali vrednote, s katerimi lahko gradijo svojo kariero in obogatijo osebnostni razvoj.

V tem študijskem bomo praznovali 20-letnico ustanovitve in ponosni smo na skupaj prehojeno pot. V tem času smo se iz visoke šole preoblikovali v fakulteto, akreditirali devet študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah, organizirali študij po različnih krajih v Sloveniji in tujini ter številnim študentom omogočili razvoj njihove karierne poti. Do sedaj je študij pri nas uspešno zaključilo že preko 5.000 diplomantov. Naš cilj je usposobljenost za delo, za podjetnost, za spremembe, za življenje. Smo mreža ljudi, ki smo povezani pred, med in po zaključku študija. V predavalnicah, pri delu, v življenju drug drugega spodbujamo pri iskanju znanja in dela, pri vzpostavljanju poslovnih in drugih vezi. Zato se bomo pri našem poslanstvu še naprej trudili, da bomo upravičili vaše zaupanje in izpolnili vaša pričakovanja. Pri tem računamo tudi na vas.

doc. dr. Tatjana Dolinšek, dekanja FKPV

POSLANSTVO

Poslanstvo FKPV je približati možnost pridobivanja visoke strokovne izobrazbe študentom in zagotavljati gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene kadre, ki bodo kompetentno opravljali zahtevna strokovna dela s širšega področja poslovnih ved na različnih ravneh v organizacijah.

VIZIJA

FKPV bo postala najboljša zasebna izobraževalna institucija s področja poslovnih ved v Sloveniji, prepoznavna kot ena boljših tudi v evropskem merilu.

VREDNOTE

FKPV utrjuje akademsko skupnost izvajalcev pedagoškega procesa, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Svoje raziskovanje, izobraževanje, javno delovanje in razmerja med člani utemeljuje na vrednotah:

 • Osredotočenost na študente
 • Odgovornost do družbe in okolja ter etičnost
 • Akademska svoboda in profesionalnost
 • Avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in religij

SLOGAN

FKPV – Fakulteta, ki ponudi več!

MEJNIKI

2003
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka komercialna šola Celje
2004
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k visokošolskemu študijskemu programu Komerciala
 • Vpis v evidenco visokošolskih zavodov RS pod zaporedno št. 14
 • Vpis prve generacije študentov v študijski program Komerciala;
2006
 • Otvoritev knjižnice
 • Podelitev diplom prvim diplomantom VKŠ Celje
2007
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k študijskem programu druge stopnje
2008
 • Vpis v evidenco raziskovalnih organizacij; Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo o preoblikovanju VKŠ Celje v Fakulteto za komercialne in poslovne vede
2009
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k ustanovitvi nove dislocirane enote v Salzburgu, Avstrija
 • Soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k študijskemu programu tretje stopnje Poslovne vede;
2014
2015
2016
2020

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki