Splošno


erasmus

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela.

Erasmus+ na podlagi uspeha Erasmus+ programa v obdobju 2014–2020 krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam.

Program omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do univerz ter izobraževalcev odraslih. V projektih lahko sodelujejo tudi druge institucije (podjetja, združenja, društva ipd.), ki se kakor koli navezujejo na aktivnosti področja.

V terciarnem izobraževanju so možne naslednje individualne oblike mobilnosti študentov in osebja:

  • Mobilnost študentov za študij (SMS)
  • Mobilnost študentov za prakso (SMP)
  • Mobilnost osebja za poučevanje (STA)
  • Mobilnost osebja za usposabljanje (STT)
  • Mobilnost mladih diplomantov/magistrantov/doktorantov

Vsak izbrani študent Erasmus+ prejme od visokošolske ustanove pošiljateljice študentsko listino Erasmus+, ki določa pravice in obveznosti sodelujočih študentov v programu Erasmus+. Študenti Erasmus+ tako vedo, kaj imajo pravico zahtevati in kaj se od njih pričakuje v času njihovega študija in/ali prakse v tujini.

Študentska listina Erasmus+ predstavlja osnovne pravice študentov Erasmus+, denimo brezplačna predavanja in popolno priznanje študija in prakse, ki ju opravijo v tujini, ter osnovne obveznosti, ki jih imajo študenti Erasmus+ tako do svoje matične kot gostiteljske ustanove oziroma podjetja.

Osebje s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva iz naslova posebnih potreb. V Strategiji vključevanja in raznolikosti je identificiranih osem glavnih kategorij ovir, ki jih program identificira kot najpogostejše pri onemogočanju polne vključitve: posebne potrebe, zdravstvene težave, ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja, kulturne razlike, družbene ovire, ekonomske ovire, ovire, povezane z diskriminacijo in geografske ovire. V sklopu veljavnega večletnega finančnega okvira (2021-2029) predpisi za tekoči program Erasmus+ vključujejo spodbudo za povečanje vključevanja in raznolikosti v novi generaciji programov Erasmus+. Strategija vključevanja in raznolikosti v okviru programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote vsebuje skupne opredelitve v različnih sektorjih, ciljne skupine in posebne cilje v povezavi z vključevanjem.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu, skupaj z obveznimi prilogami, Erasmus+ koordinatorju na FKPV, najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost. FKPV za udeležence mobilnost s posebnimi potrebami v času projekta (vsaj 30 dni pred odhodom na mobilnost) posreduje Nacionalni agenciji CMEPIUS vlogo z obveznimi prilogami. Pravice, obveznosti in odgovornosti osebja pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga mora osebje s fakulteto skleniti pred odhodom v tujino.

Erasmus+ koordinatorka
Petra Golob, prof. mat. in ped.
Telefon: 03/428 55 57
e-mail: erasmus@fkpv.si

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki