Raziskovalni inštitut


Raziskovalna in razvojna dejavnost

FKPV ima na raziskovalnem področju jasno strategijo, in sicer v svoj program vključuje razvojno in aplikativno raziskovanje. Raziskovalna dejavnost je neposredno povezana s študijskim procesom in se nanaša na delo študentov na dodiplomski in podiplomski študijski stopnji, na delo pedagoških sodelavcev, raziskovalcev in naših partnerjev iz gospodarstva.

Raziskovalni inštitut predstavlja institucionalni okvir raziskovalnega dela sodelavcev FKPV. Pri ARRS smo od leta 2008 vpisani kot raziskovalna organizacija in raziskovalna skupina, znotraj katere je registriranih pet raziskovalcev. Raziskovalci se aktivno udeležujejo različnih domačih in mednarodnih znanstvenih konferenc, sodelujejo v raziskovalnih, razvojnih, aplikativnih in strokovnih projektih na slovenski in mednarodni ravni.

V razvojno-raziskovalno delo se vključujejo tudi zunanji sodelavci FKPV, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih institucij. Rezultati dela so vidni v številnih objavljenih člankih sodelavcev FKPV v znanstvenih in strokovnih revijah, v aktivni udeležbi na mednarodnih znanstvenih konferencah, v pridobljenih raziskovalnih projektih na razpisih, gospodarstvu in organizacijah v okolju. Posredno pa se kažejo tudi v odzivih podjetij na kakovost diplomskih, magistrskih in doktorskih del naših diplomantov, ki jih le-ti delajo ob podpori svojih mentorjev v delovnih organizacijah.

Raziskovalno in razvojno delo je sestavni del študijskih programov. Študenti se zanj usposabljajo tako v metodološkem kot v strokovnem smislu. Usmeritev FKPV je, da študenti v zaključnih nalogah obravnavajo aktualno problematiko v organizacijah, v katerih so zaposleni ali v njih opravljajo praktično izobraževanje. Tako se učitelji FKPV v vlogi mentorjev tem študentom posredno vključujejo v aplikativno razvojno raziskovanje v delovnih organizacijah.

Strategija FKPV predvideva razvoj in zagotavljanje kakovosti raziskovalnega dela:

  • pridobitev raziskovalnih in razvojnih projektov,
  • vključevanje zaposlenih, zunanjih sodelavcev in gostujočih predavateljev in raziskovalcev v projekte,
  • organizacija konferenc,
  • sodelovanje s podjetji,
  • vključevanje raziskovalcev v mednarodne izmenjave,
  • izdaja lastne znanstvene revije in skrb za stalni razvoj kadrov.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki