Samoevalvacija


NOTRANJA PRESOJA FKPV

Notranja presoja 2013 – področje Študenti
Študenti aktivno sodelovali pri notranji presoji kakovosti na FKPV

Notranja presoja 2014 – področje Vpetost v okolje
Uspešno opravljena druga notranja presoja: študentje FKPV dobro seznanjeni z vpetostjo fakultete v okolje in zadovoljni s pridobljenimi kompetencami

ŠTUDENTSKE ANKETE FKPV

Na FKPV nam ni vseeno, kako se študentje počutijo med študijem, zato v okviru samoevalvacijske skupine izvajamo ankete za študente v skladu s Pravilnikom o merjenju zadovoljstva deležnikov in dajanju predlogov za izboljšave.

Za študente se izvajajo naslednje ankete:

  • študentska anketa o vsebini in organizaciji predmeta ter pedagoškem delu izvajalcev in njihovem odnosu do študentov;
  • študentska anketa o organizaciji FKPV;
  • študentska anketa o obremenjenosti študentov z ECTS točkami;
  • študentska anketa o praksi;
  • anketa o zadovoljstvu udeležencev mednarodnih izmenjav;
  • anketo za študente s posebnimi potrebami o zadovoljstvu s študijem na FKPV;
  • anketo o delu knjižnice FKPV

Diplomanti izpolnjujejo anketo o zadovoljstvu diplomantov s študijem.

.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki