Samoevalvacija


NOTRANJA PRESOJA FKPV

 • Področje Študenti (2023)
  Analiza uspešnosti študentov iztekajočih se študijskih programov druge stopnje (KOM, TUR in PIN)
 • Področje Izobraževanje (2022)
  Uporaba in delovanje e-učilnice v študijskem programu Komerciala I
 • Področje Vpetost v okolje (2014)
  Uspešno opravljena druga notranja presoja: študentje FKPV dobro seznanjeni z vpetostjo fakultete v okolje in zadovoljni s pridobljenimi kompetencami
 • Področje Študenti (2013)
  Študenti aktivno sodelovali pri notranji presoji kakovosti na FKPV

ŠTUDENTSKE ANKETE FKPV

Na FKPV nam ni vseeno, kako se študentje počutijo med študijem, zato v okviru samoevalvacijske skupine izvajamo ankete za študente v skladu s Pravilnikom o merjenju zadovoljstva deležnikov in dajanju predlogov za izboljšave.

Za študente se izvajajo naslednje ankete:

 • študentska anketa o vsebini in organizaciji predmeta ter pedagoškem delu izvajalcev in njihovem odnosu do študentov;
 • študentska anketa o organizaciji FKPV;
 • študentska anketa o obremenjenosti študentov z ECTS točkami;
 • študentska anketa o praksi;
 • anketa o zadovoljstvu udeležencev mednarodnih izmenjav;
 • anketo za študente s posebnimi potrebami o zadovoljstvu s študijem na FKPV;
 • anketo o delu knjižnice FKPV

Diplomanti izpolnjujejo anketo o zadovoljstvu diplomantov s študijem.

.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki