Mednarodne izmenjave


erasmuslogo_1Na FKPV omogočamo možnost študija v tujini vsem študentkam in študentom FKPV, ki bi želeli pridobiti dodatna znanja in izkušnje v tujem okolju in so dovolj motivirani, da bodo znali izkoristiti bogastvo različnosti na tuji instituciji ter jim bo mednarodna izkušnja v pomoč pri odločitvi o njihovem nadaljnjem študiju in karieri.

Obveščamo vas o vzpostavitvi novega, specifični portala namenjenega študentom, ki iščejo prosta mesta pri ponudnikih za opravljanje E+ praktičnega usposabljanja. Do portala dostopate na: http://erasmusintern.org/.

FKPV ima podpisane pogodbe z naslednjimi visokošolskimi zavodi v Evropi:

 

Vključevanje FKPV v mednarodno sodelovanje obsega naslednje aktivnosti:

  • FKPV se povezuje z drugimi domačimi institucijami, ki že imajo razvito obsežno mednarodno sodelovanje, in se bo preko njih lažje tudi sama vključevala v te aktivnosti. Tako je že podpisano pismo o nameri z Ekonomsko poslovno fakulteto (EPF), ki ima široko razvito mednarodno sodelovanje z državami Evropske unije kot tudi ostalimi evropskimi, ameriškimi in drugimi državami.
  • FKPV sodeluje z Institut für Management (IfM) GmBH Salzburg pri izvajanju svojega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje (Komerciala) v Avstriji. Program se od marca 2009 že izvaja v Salzburgu.
  • FKPV sodeluje z izobraževalnimi institucijami iz Republike Hrvaške – VERN (Visoka škola za ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti) v Zagrebu, Fakulteto za menadžment u turizmu i gostiteljstvu, Opatija in RRiF – Visoko školo za financijski menedžment, Zagreb.
  • Posamezni učitelji na magistrski in doktorski stopnji že sodelujejo z drugimi evropskimi visokošolskimi institucijami v raziskovalnih in drugih projektih ter na mednarodnih znanstvenih konferencah.
  • Pri izvajanju magistrskega in doktorskega študijskega programa smo že zagotovili sodelovanje profesorjev iz Univerze na Dunaju, Univerze na Reki, Univerze v Puli in Univerze v Zagrebu. Ti profesorji, ki imajo mednarodne izkušnje, so sodelovali pri oblikovanju programa magistrskega študija na FKPV in sedaj kot izvajalci pedagoškega programa svoje izkušnje posredujejo študentom magistrskega in doktorskega študija na FKPV.
  • Pri izvedbi poletne šole, ki je bila izključno namenjena vključevanju zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009, 2010 in 2011 smo med drugimi sodelovali tudi z Ekonomsko fakulteto Zagreb in Pravno fakulteto Novi Sad.
  • Novembra 2009 je FKPV organizirala 1. mednarodno znanstveno konferenco, novembra 2015 bo izvedena že šesta. Tudi v prihodnjih letih predvidevamo redno organiziranje mednarodnih znanstvenih posvetov in konferenc v okviru FKPV.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki