Mednarodne izmenjave


erasmuslogo_1Na FKPV omogočamo možnost študija v tujini vsem študentkam in študentom FKPV, ki bi želeli pridobiti dodatna znanja in izkušnje v tujem okolju in so dovolj motivirani, da bodo znali izkoristiti bogastvo različnosti na tuji instituciji ter jim bo mednarodna izkušnja v pomoč pri odločitvi o njihovem nadaljnjem študiju in karieri.

Obveščamo vas o vzpostavitvi novega, specifični portala namenjenega študentom, ki iščejo prosta mesta pri ponudnikih za opravljanje E+ praktičnega usposabljanja. Do portala dostopate na: http://erasmusintern.org/.

FKPV ima podpisane pogodbe z naslednjimi visokošolskimi zavodi v Evropi:

 

Vključevanje FKPV v mednarodno sodelovanje obsega naslednje aktivnosti:

  • Povezovanje z drugimi visokošolskim institucijami na področju raziskovalnega dela in projektov (European Universtiy – Republic of Macedonia pri projektu CIRCEO,  Fakulteta za šport Józef Piłsudski Varšava, enota AFP Biala Podlaska ter Zdruzenie na gragjani za lica disfunkcii, hendikep, retki bolesti i posebni potrebi Dajte ni krilja iz Makedonije pri projektu AHOS).
  • Sodelovanje z Institutom für Management (IfM) GmBH na dislocirani enoti v Salzburgu.
  • Sodelovanje pri izvedbi študijskih programov na drugi in tretji stopnji (sodelujemo z Ekonomsko fakulteto iz  Zagreba).
  • Sodelovanje pri projektu Nadgradnja KC (povezali smo se s kariernim centrom RRIF Zagreb).
  • Sodelovanje s tujimi institucijami pri izvedbi projekta Gostujoči predavatelji.
  • Vključevanje tujih predavateljev v prenovo študijskih programov ter v recenzijski odbor mednarodne znanstvene konference FKPV.
  • Povezovanje s tujimi institucijami pri izvedbi mobilnosti v okviru programa Erasmus+.
  • Povezovanje s tujimi kadrovskimi agencijami, s katerimi smo nekaterim študentom omogočili izvedbo prakse v tujini (npr. Job Trust).

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki