Kotizacija


Kotizacija je obvezna za vse avtorje in soavtorje 10. mednarodne znanstvene konference FKPV “Znanje in poslovni izzivi v letu 2024” za vsak članek.

Nastanitev ni vključena v ceno kotizacije.

Pogoj za objavo referata v zborniku konference je, da se vsaj eden od avtorjev referata prijavi in predstavi referat na konferenci. V kolikor želi avtor sodelovati z več kot dvema referatoma, se mora za to posebej dogovoriti z organizatorjem.

KOTIZACIJA GLEDE NA UDELEŽBO  (v EUR)
Avtor I* 125,00
Avtor II**
80,00
Študentje FKPV*** 40,00
Tehnično oblikovanje referata **** 75,00

* Avtor I: Kotizacija vključuje objavo in predstavitev referata, udeležbo na vseh sekcijah, konferenčne materiale, kosilo in napitke s prigrizki, informacije in podporo servisnih služb konference.
** Avtor II: Kotizacija vključuje isto kot pri točki (*): cena velja za študente drugih fakultet (velja z obvezno priloženim potrdilom o šolanju).
*** Študent FKPV: Študenti z vpisom na FKPV do 30. 9. 2022 morajo poravnati kotizacijo v znesku 40,00 EUR. Študentom vpisanim na FKPV v študijskih letih 2022/23, 2023/24 in 2024/25 plačilo kotizacije ni potrebno. Študentom FKPV ni potrebno prilagati potrdila.
****Tehnično oblikovanje REFERATA za znanstveno konferenco: (a) Urejanje velikosti in sloga pisave ter številčenja naslovov poglavij in podpoglavij; (b) Določitev robov dokumenta in oblikovno urejanje odstavčnosti (kot je predpisano v predlogi); (c) Oblikovna ureditev avtorske navedbe navedkov/citatov pri sprotnem citiranju in pri slikah/grafih/tabelah skladno s predpisanimi standardi, navedenimi v predlogi (avtor prispevka mora napisati vse podatke, ki so potrebni za identifikacijo navedka); (d) Oblikovno urejanje poglavja Bibliografija (avtor prispevka mora napisati vse podatke, ki so potrebni za identifikacijo navedka).

Način plačila
Plačilo je potrebno opraviti v 3 dneh po oddaji povzetka referata na spletni portal. V nasprotnem primeru recenzenti vašega referata ne bodo prejeli.

Podatki za nakazilo
Naslov: FKPV, Lava 7, 3000 Celje
IBAN: SI56 0311-8100-0932-130
SWIFT/BIC koda: SKBASI2X
Koda namena: OTHR
Sklic/referenca: SI00 + vaša identifikacijska številka, ki vam je bila dodeljena ob registraciji, online.

Informacije
Petra Golob
Telefon: 03 428 55 57     e-mail: petra.golob@fkpv.si

Vsa plačila morajo biti izvedena brez dodatnih stroškov za FKPV (free of banking charges). Bančni izpisi kakor tudi osebni čeki ali čeki podjetij so nesprejemljivi.

Politika storniranja in vrnitve vplačanih kotizacij
V kolikor se avtor ne udeleži konference, se kotizacija ne vrača, vendar lahko soavtor predstavi referat. V primeru, da je referat s strani FKPV zavrnjen zaradi neustreznosti, se avtorju kotizacija vrne.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki