Soorganizacija konferenc


ERAZ 2023 (Mednarodna znanstvena konferenca” Knowledge Based Sustainable Development”)

Fakulteta za komercialne in poslovne vede bo nastopila v vlogi soorganizatorja mednarodne znanstvene konference z naslovom “Challenges of Digitalization in the Business World”, ki jo bomo izvedli skupaj z Alfa BK University iz Beograda. Konferenca bo potekala 22. in 23. novembra 2023 v Beogradu. Več informacij o konferenci: https://alfa.edu.rs/?p=21457

ERAZ 2022 (Mednarodna znanstvena konferenca “Knowledge Based Sustainable Development”)

Osma Mednarodna znanstvena konferenca ERAZ 2022 z naslovom Ekonomski razvoj zasnovan na znanju bo v soorganizaciji z našo fakulteto in ostalimi partnericami potekala 26. maja 2022. Izvedena bo v hibridni obliki (osebno v Pragi-Češka in/ali na spletu preko Zooma). Naši predavatelji v zasedbi doc. dr. Tatjana Dolinšek, doc. dr. Tatjana Kovač in doc. dr. Denis Tomše bodo ponovno sodelovali kot aktivni člani strokovne komisije. Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ.

Free Things to do in Belgarde, ReadyClickAndGo

ERAZ 2021 in 2020 (Mednarodna znanstvena konferenca “Knowledge Based Sustainable Development”)

Fakulteta za komercialne in poslovne vede je z ostalimi partnericami University of National and World Economy-Sofia, Bulgaria; Faculty of Economics and Business, Mediterranean University – Podgorica, Montenegro; Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade; Association of Economists and Managers of the Balkans along with the AMBIS University from Prague, Czech Republic uspešno izvedla 6. in 7. konferenco ERAZ. Obe konferenci sta potekali na daljavo preko spleta oz. virtualno. Konference se je skupno udeležilo 123 raziskovalcev iz 19 različnih držav z različnih univerz, uglednih fakultet, znanstvenih inštitutov, visokih šol in različnih ministrstev, lokalnih samouprav, javnih in zasebnih podjetij, multinacionalnih podjetij, združenj itd. Naš doktorand dr. Anton Vorina je v okviru 6. konference sodeloval pri moderiranju le-te, medtem ko je v sklopu 7. konference ERAZ 2021 imel vlogo sovoditelja. Cilj konference je združevanje akademske skupnosti in objava del z aktualnega znanstveno-raziskovalnega področja ekspertov, učiteljev, študentov in drugih strokovnjakov. Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ.

ERAZ 2019 (Mednarodna znanstvena konferenca “Knowledge Based Sustainable Development”)

5. konference ERAZ 2019, kjer je FKPV poleg partnerjev iz Bolgarije, Črne Gore, Srbije in Češke nastopala kot soorganizator se je udeležilo 273 raziskovalcev s prispevki iz 24 različnih držav, univerz, uglednih fakultet, znanstvenih inštitutov, visokih šol, različnih ministrstev, lokalnih samouprav, javnih in zasebnih podjetij, multinacionalnih podjetij, združenj itd. Doc. dr. Tatjana Dolinšek, doc. dr. Tatjana Kovač in doc. dr. Denis Tomše (predavatelji na FKPV) so bili člani strokovne komisije konference ERAZ 2019. Doktoranda FKPV dr. Miro Simonič in dr. Anton Vorina sta sodelovala kot avtorja prispevka z naslovom »Chicken ́s friendlier breeding has a higher economic effect«(»Piščancem prijaznejša reja ima večji ekonomski učinek«). Publikacija ERAZ 2019 vsebuje več kot 750 strani. Poleg tega je bilo sprejetih sedem prispevkov za objavo v monografiji konferenčnega partnerja z odlično indeksacijo v Web of Science in SCOPUS (prejšnje izdaje), 41 prispevkov pa je bilo sprejetih za objavo v revijah partnerskih konferenc. Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ.

ERAZ 2018 (Mednarodna znanstvena konferenca “Knowledge Based Sustainable Development”)

Na 4. Mednarodni znanstveni konferenci z naslovom Ekonomski razvoj zasnovan na znanju, kjer je bila FKPV prav tako soorganizator dogodka je sodelovalo 227 raziskovalcev iz 21 različnih držav, 80 različnih univerz, 8 znanstvenih inštitutov, 17-ih šol, različnih ministrstev, lokalne samouprave, javnih in zasebnih podjetij, itd. Naši predavatelji doc. dr. Tatjana Dolinšek, doc. dr. Tatjana Kovač in doc. dr. Denis Tomše so svoje delo izvrstno opravili v članstvu strokovne komisije omenjene konference. V zborniku konference ERAZ 2018 je bilo objavljenih 97 prispevkov in 30 povzetko na več kot 900 straneh. Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ.

ERAZ 2017 (Mednarodna znanstvena konferenca “Knowledge Based Sustainable Development”)

FKPV je bila skupaj še z ostalimi partnerji iz Bolgarije, Črne Gore, Srbije in Češke soorganizator tretje mednarodne znanstvene konference ERAZ 2017, ki je potekala 8. junija 2017 v hotelu Metropol Palace v Beogradu v Srbiji.

Konferenco je odprl dr. Miodrag Brzaković, izredni profesor na Fakulteti za uporabni management, ekonomijo in finance iz Beograda. Tudi na otvoritveni seji je udeležence pozdravil dr. Vuk Bevanda, predsednik organizacijskega odbora 3. mednarodne znanstvene konference ERAZ 2017 in izredni profesor na Fakulteti za poslovne vede Univerze Johna Naisbitta iz Beograda. Predavatelji FKPV (doc. dr. Tatjana Dolinšek, doc. dr. Tatjana Kovač in doc. dr. Denis Tomše) so bili ponovno aktivni kot člani strokovne komisije omenjene konference. V zborniku konference ERAZ 2017 je bilo objavljenih 77 prispevkov in 6 povzetkov na več kot 650 straneh. Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ.

ERAZ 2016 (Mednarodna znanstvena konferenca “Knowledge Based Sustainable Development”)

FKPV je bila soorganizator Mednarodne konference ERAZ 2016, ki je potekala 16. 6. 2016 v Beogradu. Naši predavatelji doc. dr. Tatjana Dolinšek, doc. dr. Tatjana Kovač in doc. dr. Denis Tomše so sodelovali s strokovnimi in znanstvenimi prispevki, pa tudi kot člani programskega odbora konference. Cilj konference je združevanje akademske skupnosti in objava del z aktualnega znanstveno-raziskovalnega področja ekspertov, učiteljev, študentov in drugih strokovnjakov. Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ.

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, 2013

FKPV je skupaj z Varaždinsko agencijo za razvoj in podjetništvo (Varazdin Development and Entereneurship Agency) bila soorganizator 2. Mednarodne znanstvene konferenco Economic and Social Development v Parizu, 5. aprila 2013. Raziskovalci FKPV so sodelovali kot člani uredniškega, recenzijskega in založniškega odbora, nekateri pa tudi z aktivno udeležbo in predstavitvijo znanstvenih prispevkov. Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ.

image_1

image_2

image_4

1st International Scientific Conference on Economic and Social Development, 2012

12. in 13. 4. 2012 je potekala prva mednarodna znanstvena konferenca Economic and Social Development v Frankfurtu. Organizator konference je bil red. prof. dr. Marijan Cingula, Fakulteta za komercialne in poslovne vede pa je sodelovala v vlogi soorganizatorice oziroma izdajateljice zbornika prispevkov. Na konferenco se je s prispevki prijavilo več kot 140 avtorjev z več kot 70 članki. Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ.

image_1_copy1

image_2_copy1

image_4_copy1

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki