Delovno srečanje projektnih partnerjev v partnerskem podjetju Odvetniška pisarna Stušek d. o. o.

Delovno srečanje projektnih partnerjev v partnerskem podjetju Odvetniška pisarna Stušek d. o. o.

V okviru projekta Po kreativni poti do znanja se je 2. 4 2019 ob 15. uri v prostorih partnerskega podjetja Odvetniška pisarna Stušek d. o. o. na Ljubljanski 14 v Celjuodvilo delovno srečanje projektne skupine. To je bilo drugo delovno srečanje v okviru projekta Model za spremljanje zadovoljstva strank odvetniške pisarne, ki traja od 1. 3. 2019 do 31. 7. 2019.  Na tem srečanju so študenti in pedagoška mentorica obiskali Odvetniško pisarno Stušek, kjer jim je delovni mentor odvetnik Janez Stušek predstavil filozofijo in način dela te odvetniške pisarne, kar predstavlja temelj za nadaljnje raziskovanje v okviru projekta. Cilj projekta je oblikovanje modela, ki bo partnerskemu podjetju predstavljal pomemben pripomoček tako za ugotavljanje dejavnikov, ki so njihovim odjemalcem pomembni, kot tudi za ugotavljanje zadovoljstva njihovih odjemalcev.

20190402_160801

karierna-pot-2017-1024x88

»Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 – 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki