Gosta iz prakse pri predmetu Trendi razvoja menedžmenta prireditev, ga. Nuša Bukvič Mladenović in g. Darko Žurej (Adriatic Slovenica d.d.)

Gosta iz prakse pri predmetu Trendi razvoja menedžmenta prireditev, ga. Nuša Bukvič Mladenović in g. Darko Žurej (Adriatic Slovenica d.d.)

Študente turizma sta v ponedeljek, 18. novembra 2019, v okviru modula Menedžment prireditev pri predmetu Trendi razvoja menedžmenta prireditev obiskala gosta iz prakse. Vodja prodaje celjske enote Adriatic Slovenica d.d., gospa Nuša Bukvič Mladenović in zastopnik gospod Darko Žurej sta študentom predstavila novosti  na področju zavarovanja prireditev, zavarovanja v povezavi s prireditvami in primere iz prakse.

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta Nadgradnja Kariernega centra FKPV.

 

kc-logoti

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki