Gostja iz prakse pri predmetu Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut, ga. Mina Križnik – Pravni vidik blockchain tehnologije

Gostja iz prakse pri predmetu Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut,  ga. Mina Križnik – Pravni vidik blockchain tehnologije

V četrtek, 4. 4., bomo v okviru predmeta Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut gostili, ga. Mino Križnik, ki bo imela predavanja na temo Pravni vidik blockchain tehnologije

Gostujoče predavanje bo izvedeno v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV.

kc-logoti

 

 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki