Jolanda Ivanuša – gostja pri predmetu Organizacijska kultura

Jolanda Ivanuša – gostja pri predmetu Organizacijska kultura

V okviru projekta Nadgradnja KC FKPV smo imeli pri predmetu Organizacijska kultura na enoti FKPV v Mariboru gostujočo predavateljico Jolando Ivanuša, ki je predstavila svoje 10 letne izkušnje pri delu v tujem podjetju z vrhunsko razvito organizacijsko kulturo pri delu z ljudmi. Študentje so njeno predavanje zelo lepo sprejeli, saj so jim tovrstne izkušnje pri delu zelo dobrodošle.

Mnenje študenta: Njeno predavanje se mi je zdelo izjemno zanimivo. Všeč mi je bilo s kakšno vnemo in zagnanostjo je predstavljala. Prav tako mi je všeč kakšen je njen način dela in naučil sem se, da ko vidim priložnost, ne smem samo pasivno čakati in gledati temveč za to nekaj naredim. Definitivno se mi zdi, da so takšna gostujoča predavanja zelo koristna, ker tako vidimo perspektive in poglede drugih ljudi in se od njih kaj naučimo.

Lep pozdrav, Davor Požlep

kc-logoti

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki