Gostje iz prakse pri predmetu Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut, g. Domen Uršič, g. Dejan Radunić in g. Gal Jakič – Predstavitev blockchain aplikacije Hiveterminal

Gostje iz prakse pri predmetu Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut,  g. Domen Uršič, g. Dejan Radunić in g. Gal Jakič – Predstavitev blockchain aplikacije Hiveterminal

V torek, 2. 4., bomo v okviru predmeta Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut gostili, g. Domna Uršiča, g. Dejana Radunića in g. Gala Jakiča, ki bodo imeli predavanja na temo Predstavitev blockchain aplikacije Hiveterminal

Gostujoče predavanje bo izvedeno v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV.

kc-logoti

 

 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki