Seminar v okviru prakse > Seminar o diplomi

Seminar v okviru prakse > Seminar o diplomi

Obveščamo vas, da bo 9. decembra 2019 ob 16:30 v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV, na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, organiziran SEMINAR O DIPLOMI, ki ga bo izvedla doc. dr. Tanja Kovač. Seminar traja 3 ure. Seminar je eden izmed seminarjev, ki jih lahko študenti opravijo v okviru seminarjev obvezne prakse, udeležijo pa se ga lahko tudi drugi študenti FKPV, predvsem tisti, ki bodo študij zaključili z diplomsko ali magistrsko nalogo.

Prijava do 2. decembra 2019 na spodnjem obrazcu.

Seminar je odlična priložnost za vse študente, da pridobijo nova znanje, ki ga na podlagi svojih izkušenj posreduje strokovnjak iz prakse. Udeležba je za prijavljene študente FKPV brezplačna.

PRIJAVA:

 Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da FKPV interno hrani in uporabi moj e-mail za namen neposrednega trženja in promocije, interne analize ter statistične obdelave. Za Izbris podatkov nam pošljete zahtevo na e-mail dodiplomski@fkpv.si. Vaši podatki bodo obravnavani v skladu z uredbo GDPR. Več v rubriki varstvo podatkov.
Polja označena z * so obvezna!

kc-logoti

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki