Seminar o praksi

Seminar o praksi

Obveščamo vas, da bo 5. novembra 2019 ob 16:30 v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV, na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju (predavalnica 1/C), potekal SEMINAR O PRAKSI, ki ga bo izvedla doc. dr. Tanja Kovač. Seminar traja 2 uri. Seminarja se lahko udeležite vsi študentje, udeležba je brezplačna.

 

kc-logoti

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki