Strokovna ekskurzija – ogled podjetja ORACLE d.o.o. Ljubljana

Strokovna ekskurzija – ogled podjetja ORACLE d.o.o. Ljubljana

Študentje programa Poslovna informatika so imeli v petek, 5. 4. 2019, v okviru predmeta Podatkovne zbirke (dr. Darko Golec)  strokovno ekskurzijo. Ogledali so si podjetje ORACLE d.o.o. Ljubljana.

Zahvaljujemo se gospodu Robertu Korošcu iz podjetja ORACLE d.o.o. Ljubljana.

Strokovna ekskurzija je bila izvedena v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV.

kc-logoti

 

 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki