Strokovna ekskurzija v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV (Trendi razvoja menedžmenta prireditev-doc. dr. Elena Marulc) – obisk podjetja Sintal Celje d.o.o.

Strokovna ekskurzija v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV (Trendi razvoja menedžmenta prireditev-doc. dr. Elena Marulc) – obisk podjetja Sintal Celje d.o.o.

V sredo, 13. novembra 2019, so študenti modula Menedžment prireditev v okviru projekta Nadgradnja projekta Karierni center FKPV, pri predmetu Trendi razvoja menedžmenta prireditev, obiskali Sintal Celje d.o.o.. Varnostna družba sodi v sam vrh na področju varovanja prireditev in varovanja nasploh. Sprejel jih je vodja fizičnega varovanja, gospod Davorin Kokol, dipl. var., ki jim je podrobno predstavil delovanje družbe Sintal na področju prireditev, številne zanimive primere ter trende. Družba Sintal Celje d.o.o., ki deluje v okviru Koncerna Sintal, pokriva varovanje na področju spodnje Štajerske, v okviru koncerna pa varovanje na celotnem področju države. Družba ima lasten razvoj naprav in storitev na področju varovanja ter vse licence, ki jih je možno pridobiti po Zakonu o zasebnem varovanju. Na področju spodnje Štajerske varujejo večino največjih prireditev. Po  predstavitvi se je razvila tudi daljša strokovna debata o aktualni problematiki na področju varovanja prireditev.

kc-logoti

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki