Vabilo na delavnico Obračun plač s programom Minimax (seminar v okviru prakse)

Vabilo na delavnico Obračun plač s programom Minimax (seminar v okviru prakse)

Vljudno vas vabimo, da se v okviru projekta Nadgradnja KC udeležite delavnice na temo Obračun plač s programom Minimax.

Delavnico bo izvedla Marija Krneta, mag. ekon., ki ima 27 let delovnih izkušenj s področja računovodstva in je tudi solastnica in direktorica računovodskega servisa Roko Baroko.

Delavnica bo 4-urna, izvedli jo bomo 22. maja 2019, s pričetkom ob 9. uri, v računalniški učilnici v prvem nadstropju. Aktivna udeležba na delavnici se lahko upošteva kot seminar v okviru obvezne prakse.

Prijave zbiramo do 20. maja 2019 oz. do zapolnitve mest in to na naslovu: katja.spegelj@fkpv.si.

Delavnica je brezplačna, saj jo financira ESS in MIZŠ.

slika

Marija Krneta, mag. ekon.,

kc-logoti

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki