Zaključek projekta InVent – Partnerstvo za razvoj izobraževalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja s področja menedžmenta dogodkov

Zaključek projekta InVent – Partnerstvo za razvoj izobraževalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja s področja menedžmenta dogodkov

Fakulteta za komercialne in poslovne vede je ena izmed desetih partnerjev konzorcija, ki sodelujejo v okviru mednarodnega projekta „InVent – Partnerstvo za razvoj izobraževalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja s področja menedžmenta dogodkov, s poudarkom na k slušateljem usmerjenem izobraževanju“, ki ga podpira in financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus + KA2 – Strateško partnerstvo (sporazum o dotaciji št. 2017-1-UK01-KA202-036615).

Na zadnjem mednarodnem sestanku vseh sodelujočih partnerjev, ki se je odvil 23. in 24.9.2019 v Hannovru, Nemčija, so partnerji pregledali dosedanje aktivnosti in ocenili, da smo projektne aktivnosti v celoti realizirali. V nadaljevanju sledi povzetek celotnega projekta.

Med projektom smo raziskovali naše nacionalne poklicne standarde s področja menedžmenta dogodkov in se naučili veliko o navajanju kvalifikacij, ki jih ponujajo izobraževalne ustanove, in razlik na tem področju med sodelujočimi državami. Čeprav smo vsi del istega trga dela, je med državami članicami veliko razlik. Angleški način izobraževanja se že v bistvu precej razlikuje od našega: usmerjen je v študente/slušatelje, tako da usmerja, angažira in spodbuja posameznika, raziskovanje in oblikovanje stališč. Slovenski sistem je še vedno precej klasičen in v veliki meri usmerjen, z manjšim angažiranjem študentov.

Industrija menedžmenta dogodkov je ena najhitreje rastočih panog in izobraževalni sistem ne more redno slediti spremembam na tem področju. Zaposleni v tej panogi in novi udeleženci morajo svoje znanje vedno osveževati in posodabljati. Orodje za pregledovanje znanj in spretnosti, razvito za namen tega projekta, je zelo koristen instrument za ljudi, ki delajo na področju organizacije  dogodkov, da ocenijo svoje sposobnosti. Z odgovorom na vprašalnik je mogoče ugotoviti vrzeli v znanju in ponuja predloge, kako se spoprijeti z njimi. V slovenski jezik smo prevedli orodja za pregledovanje spretnosti in druga podporna gradiva, da bi bili za naše učence bolj razumljivi in privlačnejši.

Ne le poslovni dogodki, temveč tudi različne dejavnosti v sodobnem gospodarstvu so že zdavnaj prehiteli okostenele učne načrte univerz in drugih izobraževalnih ustanov. V nekaterih sektorjih (zabava, digitalni mediji, finance, rekreacija in dobro počutje, zdravstvena oskrba, oskrba starejših, turizem itd.) so nekateri poklici nastali čez noč, zaposleni so bili najeti takoj ali so se nenadoma soočili z novimi poslovnimi priložnostmi. Svoje delo opravljajo odlično, nimajo pa nobenih certifikatov o ustrezni usposobljenosti, ker ti poklici v nacionalni poklicni kvalifikaciji še vedno ne obstajajo ali pa za to področje ni ustreznih šol.

Izvajanje tovrstnih ocen znanja in kompetenc ustreza spremembam na trgu dela. Pred leti je bila diploma edini in najpomembnejši dokument za prijavo na delovno mesto, danes je portfelj včasih pomembnejši. Naš model testiranja zelo nazorno prikazuje, kaj naj posameznik počne (se nauči ali vadi ali oboje), zlasti pa kje in kako zbrati ustrezne dokumente. Model, ki je nastal v tem projektu, je zelo dober odsev trenutnega trga dela in sprememb v izobraževanju:

– prepoznavanje novih poklicev na trgu,

– in hkrati omogoča posameznikom, da odpravijo svoje pomanjkljivosti in strukturirati svoj boljši portfelj

Skupaj smo pripravili trinajst modulov, učne načrte načrte, delovne zvezke za učence in predstavitve. Končna različica teh gradiv bo predstavljena kot odprt vir za izobraževanje, da bi lahko zaposlenim in novim udeležencem pomagali pri rednem ocenjevanju in izboljšanju vrzeli v svojem poklicnem delu.

Naše sodelovanje ocenjujemo kot zelo uspešno, saj nam je uspelo vzpostaviti inovativno pot za ocenjevanje in ocenjevanje kompetenc ne le v industriji upravljanja dogodkov, ampak z določenimi spremembami tudi v vseh drugih hitro spreminjajočih se poklicih. Več informacij o projektu pa najdete tuni na spletni strani projekta http://www.invent.international/project-team.html

 

slika prenos-1

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2020

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki