Digitalni bon ’22 v vrednosti 150 EUR tudi za študente FKPV

Digitalni bon ’22 v vrednosti 150 EUR tudi za študente FKPV

Digitalni bon ’22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.

Vrednost digitalnega bona je 150 eur.

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:
– šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
– dijak srednje šole,
– študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
– stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Digitalne bone ’22 boste upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon ’22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:
– prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
– priklopne postaje za prenosni računalnik,
– računalniškega zaslona,
– tipkovnice in miške,
– digitalnega papirja,
– digitalnega peresa,
– čitalnika pametne kartice,
– spletne kamere,
– slušalk z mikrofonom,
– večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
– 3D tiskalnika,
– zunanje pomnilniške enote,
– posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
– kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Bratje, sestre, polbratje in polsestre lahko digitalni bon ’22 združite z izjavo o združitvi digitalnih bonov ’22, ki jo določi vlada, in bone koristite za skupni nakup.

Digitalni bon boste lahko v času njegove veljavnosti izkoristili v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Unovčili ga boste lahko osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga ali s spletnim nakupom na podlagi izjave o unovčitvi digitalnega bona. Izjava vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, EMŠO in davčno številko.

Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje elektronsko podpisano izjavo ali skenirano lastnoročno podpisano izjavo.

Podatek o razpoložljivem znesku za upravičenca bo razviden iz informacijskega sistema Finančne uprave RS. Sami boste imeli vanj vpogled prek aplikacije eDavki.

Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, je treba predložiti lastnoročno podpisano izjavo in v poslovalnici pokazati osebni dokument.

Če se unovčuje združene digitalne bone ’22, se za unovčitev potrebuje tudi Izjava o združitvi digitalnih bonov ’22.

Kje lahko unovčite digitalni bon ’22?

Digitalni bon ’22 lahko unovčite pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:
G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.

Dodatne informacije – Klicni center Digitalni bon ’22:
ponedeljek, sreda in četrtek med 13.00 in 17.00; torek in petek med 9.00 in 13.00
Telefonska številka: 01 555 59 00 ali Email: digbon@gov.si
Spletna stran: www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki