Gost iz prakse pri predmetu Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut- g. Marko Vidrih (avtor knjige Bitcoin)

Gost iz prakse pri predmetu Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut- g. Marko Vidrih (avtor knjige Bitcoin)

V četrtek, 14. 3. 2019, je predavateljica mag. Mirjana Ivanuša Bezjak v Celju k uri predmeta Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut pripeljala gostujočega predavatelja, in sicer g. Marka Vidriha, avtorja prve slovenske knjige z naslovom Bitcoin.

G. Marko Vidrih je študentom predstavil kriptovaluto Bitcoin in dogajanja na trgu kriptovalut. Posebej je izpostavil pomembnost blockchain tehnologije in njeno uporabno vrednost v prihodnosti. 

Poklici prihodnosti so različni poklici, ki so povezani prav z blockchain tehnologijo (razvijalci, programerji, analitiki, pravniki …).

Predavanje je bilo izjemno zanimivo – odlična povezava teorije s prakso. Študentje so njegova predavanja zelo lepo sprejeli, saj so jim tovrstne izkušnje pri delu zelo dobrodošle. Takšna gostujoča predavanja so zelo koristna, ker tako študentje vidijo perspektive in poglede drugih ljudi in se od njih kaj naučijo.

Gostujoče predavanje je bilo izvedeno v okviru projekta Nadgradnja KC FKPV.

14-3-2019-1

kc-logoti

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki