Gostujoče predavanje: Google, TikTok, Liquid Democracy: kako ‘in-memory’ podatkovne baze omogočajo moderni kibernetski prostor (dr. Alois Paulin, Ludwigsburg, Nemčija)​

Gostujoče predavanje: Google, TikTok, Liquid Democracy: kako ‘in-memory’ podatkovne baze omogočajo moderni kibernetski prostor (dr. Alois Paulin, Ludwigsburg, Nemčija)​

Vabimo vas na predavanje v okviru projekta »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 –Gostujoči predavatelji II na FKPV«

Gostujoči predavatelj: dr. Alois Paulin, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Ludwigsburg, Nemčija

Naslov predavanja: “Google, TikTok, Liquid Democracy: kako ‘in-memory’ podatkovne baze omogočajo moderni kibernetski prostor”

 

Predavanje bo izvedeno 9.5.2022 v živo, na Fakulteti za komercialne in poslovne vede, Lava 7 v Celju, s pričetkom ob 16.30.

 

kc-logoti-1

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2022

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki