Gostujoče predavanje v okviru projekta Gostujoči predavatelji na FKPV II.

Gostujoče predavanje v okviru projekta Gostujoči predavatelji na FKPV II.

 

kc-logoti

Vabimo vas na predavanja v okviru projekta »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 – Gostujoči predavatelji II na FKPV«

Gostujoči predavatelj: izr. prof. dr. Božidar Jaković, Ekonomska fakulteta v Zagrebu     

Naslov predavanj: Poslovno obveščanje

Skladno s smernicami za izvedbo študijske dejavnosti MIZŠ, bodo vsa predavanja izvedena ONLINE, v e-učilnici, preko video-konferenčnega sistema Big Blue Button (BBB)

Termini:

  • 5. 3. 2021
  • 6. 3. 2021
  • 10. 3. 2021
  • 12. 3. 2021
  • 13. 3. 2021
  • 17. 3. 2021
  • 19. 3. 2021
  • 20. 3. 2021

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki