Gostujoče predavanje: Vključevanje geostrateških tveganj v zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja (izr. prof. ddr. Aleš Jug, Boston ZDA)

Gostujoče predavanje: Vključevanje geostrateških tveganj v zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja (izr. prof. ddr. Aleš Jug, Boston ZDA)

Podjetja so skozi življenjsko dobo izpostavljena tveganjem, ki se odražajo na poslovnih učinkih, zaposlenih, oskrbovalnih verigah in lokalni skupnosti, kjer deluje podjetje. Nedavna pandemija ter zaostrovanje odnosov med Rusijo in Ukrajino so pokazali, da morajo podjetja med pomembna tveganja uvrstiti tudi geostrateška tveganja. Ena od možnosti obravnave geostrateških tveganj je uvajanje politike zagotavljanja nemotenega poslovanja podjetja. V smislu povečanja odpornosti lahko podjetje vzpostavi metode, za spremljanje geostrateških tveganj ter vključevanje le teh v strateške odločitve tako na domačih kot tujih trgih. Predavanje bo povezalo standardne postopke za pripravo načrta nemotenega poslovanja podjetja z metodami za zajem, analizo in prilagajanje geostrateškim tveganjem.

O vključevanju geostrateških tveganj v zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja in ostalih aktualnih temah se bomo pogovarjali z gostujočim predavateljem izr. prof. ddr. Alešem Jugom, ki je zaposlen na Suffolk University, Sawyer Business School, Boston ZDA.

Predavanja se bodo izvedla v okviru projekta “Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 –Gostujoči predavatelji II na FKPV”.

Naslov predavanj: Vključevanje geostrateških tveganj v zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja

Predavanja bodo potekala V ŽIVO, na Fakulteti za komercialne in poslovne vede, Lava 7, 3000 Celje.

Termin:

  • 20. 4. 2022 ob 16.30
  • 21. 4. 2022 ob 16.30

 

kc-logoti

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki