Gostujoče predavanje v okviru projekta Gostujoči predavatelji na FKPV II.

Gostujoče predavanje v okviru projekta Gostujoči predavatelji na FKPV II.

Vabimo vas na predavanja v okviru projekta »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 –Gostujoči predavatelji II na FKPV«

Gostujoči predavatelj: izr. prof. ddr. Aleš Jug, Suffolk University, Sawyer Business School, Boston ZDA  

Naslov predavanj: Geostrateški in poslovni vidiki varnostnih tveganj

Predavanja bodo potekala ONLINE, v e-učilnici, preko video-konferenčnega sistema Big Blue Button (BBB)

Termini:

  • 1. 2. 2022
  • 9. 2. 2022
  • 11. 2. 2022
  • 14. 2. 2022
  • 22. 2. 2022
  • 24. 2. 2022

kc-logoti

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki